SAKO-träning TSOK Skidst 2003-03-01  Banläggare: Karlerik o Gunnar   2003-04-01 19:53
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L    21  0  21  1 10    12,630 100.18 7.9  109.56 8.7 3.37
M    12  0  12  3  1     8,820  74.40 8.5  79.17 9.0 2.35
KM    6  0  6  0  1     5,690  56.55 10.0  70.58 12.5 12.00
K    13  0  13  2  0     3,320  33.59 10.2  55.30 16.7 9.24
Total:  52  0  52  6 12  0 261,830         79.23 10.3 5.47