NattCup Slätthult 2003-02-11  Banläggare: Martina Dahlström   2003-02-17 23:47
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L     6  0  6  0  1     7,901  49.26 6.3  55.45 7.1 3.10
M    10  0  10  1  0     5,525  45.16 8.2  53.23 9.7 3.59
K     3  0  3  0  0     3,236  52.35 16.2  55.10 17.0 5.33
Total:  19  0  19  1  1  0  98,938         54.24 9.3 3.58