Halleberg 02-04-22  Banläggare: Torgny Grönlund   2003-03-26 13:54
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
VAC   27  0  27  1  1     4,320  34.55 8.1  49.45 11.5 6.54
Ö     7  0  7  0  0     4,320  34.11 7.9  46.06 10.7 5.01
     34  0  34  1  1   
Total:  34  0  34  1  1  0 138,240         48.57 11.3 6.31