Solskola 2003-06-13  Banläggare: Solskolegänget   2003-06-13 13:33
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
L     5  0  5  0  0     3,650  33.28 9.2  58.12 15.9 15.22
K     7  0  7  1  0     2,410  36.26 15.1  40.43 16.9 11.42
Total:  12  0  12  1  0  0  32,710         48.40 16.4 13.14