Kallelse och Dagordning för Ol-sektionens möte den 4 juni 2003 kl. 1830

Kallade:

Johan Fransson

Per Ivarsson

Åke Andersson

Emil Johansson

Lars Johansson

Jan-Åke Sörliklev

Catharina Carlsson

Stefan Hornebrant

Kerstin Svensson

 

§0.Mötets Öppnande

 

§1. Val av Justeringsman

 

§2. Genomgång av föregående protokoll.

 

§3a. Rapporter

          Ordförande

          Huvudstyrelsen:         

          Ekonomi

          Ungdom

          Träning – Tävling

          Mark karta

                    Var skall vi rita för Vikingaträffen 2005-2006

          Kansli

 

§4.  TSOK:s olplan

          KM dagar bestämmas

          DM-helg

§5.   Arrangemang :

          Vikingaträffen

          SAKO

 

§6.2003 års  läger  och Tävlingsresor

 

§7. 2003 års kavlar:

          Vad springer vi i augusti

 

 

§10. Övriga frågor

 

 

$11.  Nästa möte.

I början av Augusti kom med förslag på datum