Mullsjö SOK kret 2003-04-15  Banläggare: Johan Sandström   2003-04-16 10:01
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
1    13  0  13  1  1     6,005  43.41 7.3  61.24 10.2 6.26
2    12  0  12  0  0     4,963  40.35 8.2  53.05 10.7 7.34
3    22  0  22  0  0     3,489  35.15 10.1  48.01 13.8 8.17
4    23  0  23  0  1     3,122  30.34 9.8  53.49 17.2 7.38
5    24  0  24  0  0     2,299  18.35 8.1  32.46 14.3 4.08
Total:  94  0  94  1  2  0 326,229         47.41 13.3 6.43