Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 86(94) Jonas Åström OK Gränsen 48.23 (Andreas Rangert 27.58)  starttid: 11.09  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans super-man
 1 37  147  1.56-83 13.2 0.20   147  1.56-83 13.2   +ARa1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  2.13-87 20.3 1.20   256  4.09-89 16.2       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  5.32-89 14.9 2.00   628  9.41-89 15.4   -TAs2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.29-80 10.7      954 13.10-90 13.8   -RTe2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  5.11-69 10.4     1,454 18.21-81 12.6   -TKa1  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.06-75  8.7     1,810 21.27-80 11.9   -TKa1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.49-83  9.1 0.10  2,010 23.16-83 11.6   -TKa1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  1.29-89  9.9 0.20  2,160 24.45-83 11.5       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  2.06-70  9.7     2,377 26.51-82 11.3       1.22 6.3 TAs
10 46  377  4.08-88 11.0 1.00  2,754 30.59-86 11.3   -JSt1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  6.26-75 13.9 1.00  3,218 37.25-84 11.6       3.29 7.5 TAs
12 62  176  2.04-82 11.7 0.20  3,394 39.29-84 11.6       1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.38-76 12.5     3,605 42.07-83 11.7   -POt2  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.37-73 10.1 0.40  4,061 46.44-86 11.5   -TKa1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.45-59  5.6     4,195 47.29-82 11.3   -TKa1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.54-74  3.8     4,429 48.23-82 10.9   -TKa1  0.39 2.8 ARa
4,429 48.23-86 10.9 7.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JÅs-4-ARa 2 3 Pvo-18-TAs-12-JÅs-1-TKa 4 RTe-2-TKa-2-JÅs 5 TKa-4-JÅs 6 TKa-1-JÅs 7 TKa-9-JÅs 8 TKa-27-JÅs 9 TKa-16-JÅs 10 JSt-12-JÅs 11 12 13 POt-4-JÅs-4-TKa 14 TKa-5-JÅs 15 TKa-6-JÅs