Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 31(94) Andreas Källming IK Hakarpspojkarna 34.35 (Andreas Rangert 27.58)  starttid: 10.49  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans super-man
 1 37  147  1.08-4  7.7      147  1.08-4  7.7       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  1.22-79 12.5 0.40   256  2.30-63  9.8       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.47-34  7.5      628  5.17-40  8.4       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.04-62  9.4 0.40   954  8.21-55  8.8       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  4.18-52  8.6 1.10  1,454 12.39-48  8.7       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.48-61  7.9     1,810 15.27-49  8.5   -RHo1  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.25-57  7.1     2,010 16.52-51  8.4   +RHo1  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.48-25  5.3     2,160 17.40-47  8.2   +RHo2  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.43-41  7.9 0.10  2,377 19.23-46  8.2   -MKv2  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.36-39  6.9     2,754 21.59-43  8.0   -MKv3  1.56 5.1 ARa
11 82  464  3.53-4  8.4     3,218 25.52-28  8.0       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.48-68 10.2 0.30  3,394 27.40-31  8.2   +MKv4  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.00-39  9.5 0.10  3,605 29.40-31  8.2   -MKv4  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.23-35  7.4 0.30  4,061 33.03-34  8.1   -MKv1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.43-41  5.3     4,195 33.46-30  8.0   -MKv1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.49-52  3.5     4,429 34.35-30  7.8   -MKv1  0.39 2.8 ARa
4,429 34.35-31 7.8 3.50 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 MJo-6-MKv-26-JHo-29-HGo-24-RHo-0-AKä 6 HGo-27-RHo-1-AKä 7 AKä-3-RHo 8 AKä-2-RHo-1-MKv 9 MKv-9-RHo-0-AKä 10 MJo-27-MKv-2-MFr-4-AKä-2-RHo 11 AKä-15-RHo-8-MKv-0-MJo-1-MFr 12 AKä-9-MKv-5-RHo-11-MFr-3-MJo 13 MKv-1-AKä-6-RHo-13-MFr-6-MJo 14 MKv-9-AKä 15 MKv-6-AKä