Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
D75 2(2) Karin Rehn Jönköpings OK 45.34 (Ellen Nöjd IF Hallby 43.09)  starttid: 10.10  
  Alla klasser D75 + H80 + H75 19 (22) Mats Lomås OK Tranan 27.36
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 73  296  4.20-1 -16 14.6      296  4.20-1 -16 14.6   +NBo1  2.36 8.8 MLo
 2 46  605 13.19-2 -18 22.0 0.20   901 17.39-2 -18 19.6       7.43 12.8 NBo
 3 65  345 11.06-1 -18 32.2 2.20  1,246 28.45-1 -18 23.1       5.12 15.1 NBo
 4 67  178  2.54-1 -14 16.3     1,424 31.39-1 -18 22.2       1.56 10.9 NBo
 5 35  346  7.30-2 -15 21.7 0.40  1,770 39.09-1 -17 22.1       4.07 11.9 MLo
 6 72  196  2.36-1 -14 13.3     1,966 41.45-1 -17 21.2   -AWa1  1.33 7.9 MLo
 7 54  154  2.00-1 -18 13.0 0.10  2,120 43.45-1 -17 20.6       1.06 7.1 MLo
Mål    234  1.49-1 -19  7.8     2,354 45.34-1 -17 19.4       1.06 4.7 MLo
2,354 45.34-2 -19 19.4 3.30 25.19 10.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 KRe-13-NBo 2 3 4 5 KRe-26-AWa-26-ADa 6 AWa-4-KRe 7 AWa-20-KRe-17-ADa