Björndalen 2006-06-15  Banläggare: Norrman/Norberg   2006-06-15 21:32
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
H1    3  1  2  0  0     4,925  63.45 12.9  65.25 13.3 10.00
D4    3  0  3  0  0     1,820  18.22 10.1  22.40 12.5 2.46

Klasserna ovan har egen bana.
D2    9  3  6  0  0     2,814  30.01 10.7  35.40 12.7 9.36
H2    17  1  16  0  0     2,814  18.44 6.7  27.27 9.8 2.58
     26  4  22  0  0   
D3    15  0  15  0  0     2,189  28.46 13.1  37.29 17.1 7.40
H3    11  2  9  0  0     2,189  20.46 9.5  30.49 14.1 8.14
     26  2  24  0  0   
Total:  58  7  51  0  0  0 129,754         33.10 13.0 6.19