Knotakutet 2005-06-16  Banläggare: Halléns   2005-06-16 22:09
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
H1    5  0  5  0  0     6,042  35.31 5.9  45.09 7.5 3.08
H4    3  0  3  0  0     1,559  18.58 12.2  21.33 13.8 3.23

Klasserna ovan har egen bana.
D2    6  0  6  0  0     4,375  35.37 8.1  41.55 9.6 6.58
H2    13  0  13  0  0     4,375  26.28 6.0  35.48 8.2 3.35
     19  0  19  0  0   
D3    11  0  11  0  0     2,747  20.32 7.5  26.57 9.8 3.21
H3    6  0  6  0  0     2,747  21.44 7.9  26.19 9.6 3.46
     17  0  17  0  0   
Total:  44  0  44  0  0  0 164,711         33.13 8.9 3.57