Knotan Råglanna Främmesta 2004-06-16  Banläggare: Karlsson-Sörliklev   2004-06-16 22:10
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
H1    5  0  5  1  0     5,064  34.25 6.8  38.23 7.6 2.14

Klasserna ovan har egen bana.
D2    6  0  6  0  0     3,397  29.39 8.7  41.28 12.2 7.55
H2    16  0  16  1  0     3,397  27.46 8.2  34.05 10.0 4.38
     22  0  22  1  0   
D3    11  0  11  0  0     2,505  19.29 7.8  24.25 9.7 2.50
H3    11  0  11  0  0     2,505  18.31 7.4  21.26 8.6 2.05
     22  0  22  0  0   
D4    5  0  5  0  0     1,520  15.05 9.9  20.04 13.2 1.44
H4    3  0  3  1  0     1,520  13.29 8.9  14.29 9.5 0.43
     8  0  8  1  0   
Total:  57  0  57  3  0  0 157,343         28.39 9.8 3.28