Knotan Skogsbo 2003-06-11  Banläggare: Familjen Jerker Netz   2003-06-11 22:06
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                       s e g r a r  g e n o m s n i t t
    Anm  EjSt Sta Fel Utg Disk  längd  tid kmtid  tid kmtid bommar
H1    7  0  7  0  1     5,625  37.55 6.7  51.06 9.1 4.15
D4    9  0  9  0  0     1,195  13.07 11.0  18.41 15.6 4.08

Klasserna ovan har egen bana.
D2    2  0  2  0  0     3,825  37.34 9.8  43.53 11.5 8.55
H2    15  0  15  0  0     3,825  29.45 7.8  40.31 10.6 5.02
     17  0  17  0  0   
D3    12  0  12  0  0     2,880  32.43 11.4  50.32 17.5 7.26
H3    12  0  12  0  0     2,880  26.39 9.3  34.02 11.8 3.53
     24  0  24  0  0   
Total:  57  0  57  0  1  0 178,650         39.01 12.2 5.12