Uttagning i "Cup-till-13" Hjulkvarnelund 99-05-20

ORIENTERARE FLICKOR     1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  11  MÅL
1. Elin Svensson   13,41 0,41 0,58 1,02 1,49 1,38  1,33 0,40 0,51 0,42 1,19 1,40 0,48
2. Anna Johannesson 14,16 0,40 0,39 0,44 2,00 1,44  1,49 0,49 1,18 1,06 1,26 1,10 0,51
3. Lisa Johannesson 16,47 0,44 0,49 1,50 2,30 1,54  1,44 0,49 1,02 0,39 3,12 0,37 0,57

ORIENTERARE POJKAR
1. Henrik Eriksson  13,39 0,38 0,44 0,37 1,45 1,25  1,34 0,37 0,57 0,33 3,30 0,32 0,47
2. Björn Svensson  18,39 0,40 1,02 1,50 2,30 1,54  1,44 0,49 1,02 0,39 3,12 0,37 0,57
3. Christofer Netz  31,08 0,43 4,16 0,33 6,15 2,27  3,16 1,05 0,51 0,32 6,51 3,21 0,58

NYBÖRJARE FLICKOR
1. Lotta Järvstråt  19,01 0,46 0,53 1,22 3,35 2,42  2,13 0,50 1,29 1,00 2,24 0,46 1,01
2. Linnea Järvstråt 21,31 0,48 1,12 2,17 2,56 2,19  2,14 1,06 0,59 1,59 3,21 1,21 0,59
3. Malin Nilsson   26,34 1,16 1,42 1,03 3,47 3,15  2,44 1,34 2,55 1,22 2,59 2,11 1,46
4. Isabell Joelsson 27,00 1,26 1,29 1,43 4,40 3,24  3,41 1,58 1,52 1,27 2,43 1,05 1,28
4. Hanna Johansson  27,00 1,37 1,19 1,51 4,37 3,22  3,43 1,56 2,06 1,10 2,42 1,10 1,29
6. Anna Claesson   31,22 2,06 1,45 3,19 5,50 3,41  2,29 1,25 1,32 1,50 4,04 2,10 1,11

NYBÖRJARE POJKAR
1. Emil Bergman   17,30 0,53 0,58 1,21 2,31 1,58  2,00 0,58 2,16 0,51 1,29 0,54 1,21
2. Max Garpetun	   18,27 0,53 0,46 0,45 4,12 2,22  2,09 0,40 1,31 0,59 2,31 0,40 0,59
3. Olle Bergenfelt  32,00 1,43 1,25 2,00 7,09 2,22  2,37 1,08 2,56 1,34 3,43 4,33 0,50
4. Andreas Aronsson 36,08 1,53 1,27 1,22 7,32 4,58  3,33 2,26 1,51 2,48 4,13 2,15 1,50

NYBÖRJARE MED LEDSAGARE
1. Alexander Netz  26,51 1,21 1,18 1,31 3,11 3,57  3,34 2,27 1,59 1,16 2,26 1,51 2,00
2. Mikael Johansson 28,58 1,55 1,32 1,42 4,30 3,23  3,51 2,10 1,53 1,32 2,34 1,27 2,29
3. Claes Järvstråt  31,57 1,49 2,07 1,31 4,54 5,11  4,57 1,28 2,13 1,40 2,52 0,59 2,16

ÖPPEN POJKAR
1. Martin Ivarsson  8,23 0,33 0,26 0,27 1,22 1,06  1,05 0,27 0,39 0,25 1.24 0.45 0,45
2. Marcus Netz    14,24 0,41 0,44 0,41 1,42 1,20  1,23 0,32 1,07 0,27 1,50 3,06 0,51