Compete-10 2001-03-29  Banläggare: Inger/Stefan
1 1165 m                31  32  33  34  35       Starttid
           Sträcklängder:  300 240 175 120 150   180
 1 Andreas Åwall     1  7.33  1.25 1.47 1.38 0.54 0.51  0.58  18.04:14 
 2 Hanna Johansson    1  9.11  1.49 2.17 1.48 1.04 0.55  1.18  18.05:54 
 3 Tobias Mattsson    2  10.40  2.50 2.43 2.04 1.05 0.50  1.08  18.13:56 
 4 Erik Kristiansson   2  10.45  3.01 2.38 2.03 1.04 0.53  1.06  18.13:53 
 5 Anton Zakariasson   1  11.21  2.34 2.34 2.01 1.44 1.15  1.13  18.07:07 
 6 Caroline Schmidt   2  11.34  2.45 2.46 2.17 1.07 1.15  1.24  18.22:40 
 7 Oskar Nordberg    1  11.58  2.00 2.32 4.32 1.00 0.54  1.00  18.12:17 
 8 Rasmus Berg      1  13.35  2.51 3.30 2.44 2.04 1.11  1.15  18.08:28 
 9 Maria Olausson    2  13.48  3.30 3.25 2.49 1.24 0.59  1.41  18.17:46 
 10 Anders Zakariasson  1  14.00  3.40 2.54 2.38 1.52 1.46  1.10  18.10:12 
 11 Cyril Kristiansson  2  16.12  4.59 3.07 2.24 1.08 2.48  1.46  18.19:46 
Utg Andreas Svamtesson    14.51 11.45            3.06  18.09:18 Utg:32,33.. saknas 
Utg David Svantesson   1 ( 13.55) 11.17            2.38  18.09:30 Felstämplat 

2 1080 m 61 62 63 64 65 Starttid Sträcklängder: 170 270 50 160 230 200
 1 Andreas Åwall     2  6.22  0.53 1.34 0.23 1.14 1.05  1.13  18.11:47 
 2 Erik Kristiansson   1  8.29  1.03 2.13 0.35 1.35 1.18  1.45  18.05:24 
 3 Tobias Mattsson    1  9.12  0.42 3.18 0.33 1.30 1.20  1.49  18.04:44 
 4 Hanna Johansson    2  9.15  1.22 1.50 0.48 1.58 1.34  1.43  18.15:05 
 5 Cyril Kristiansson  1  10.04  0.44 2.02 0.58 2.11 1.53  2.16  18.09:42 
 6 Caroline Schmidt   1  10.46  1.09 2.22 0.59 2.07 1.55  2.14  18.11:54 
 7 Maria Olausson    1  10.48  0.55 2.08 1.06 2.21 2.00  2.18  18.06:58 
 8 Anton Zakariasson   2  10.56  2.09 3.03 0.37 1.59 1.33  1.35  18.18:28 
 9 Oskar Nordberg    2  11.19  2.39 2.37 0.27 2.12 1.47  1.37  18.24:15 
 10 Anders Zakariasson  2  11.31  2.27 2.26 0.46 1.38 2.56  1.18  18.24:12 
 11 Rasmus Berg      2  13.26  2.02 2.49 1.12 3.15 1.54  2.14  18.22:03 
Utg David Svantesson   2 ( 18.14) 17.07            1.07  18.23:25 Felstämplat 

12 2245 m 31 32 33 34 35 60 61 62 63 64 65 Starttid Sträcklängder: 300 240 175 120 150 180 170 270 50 160 230 200
 1 Andreas Åwall     12  13.55  1.25 1.47 1.38 0.54 0.51  0.58 0.53 1.34 0.23 1.14  1.05 1.13  18.04:14 
 2 Hanna Johansson    12  18.26  1.49 2.17 1.48 1.04 0.55  1.18 1.22 1.50 0.48 1.58  1.34 1.43  18.05:54 
 3 Erik Kristiansson   21  19.14  3.01 2.38 2.03 1.04 0.53  1.06 1.03 2.13 0.35 1.35  1.18 1.45  18.05:24 
 4 Tobias Mattsson    21  19.52  2.50 2.43 2.04 1.05 0.50  1.08 0.42 3.18 0.33 1.30  1.20 1.49  18.04:44 
 5 Anton Zakariasson   12  22.17  2.34 2.34 2.01 1.44 1.15  1.13 2.09 3.03 0.37 1.59  1.33 1.35  18.07:07 
 6 Caroline Schmidt    21  22.20  2.45 2.46 2.17 1.07 1.15  1.24 1.09 2.22 0.59 2.07  1.55 2.14  18.11:54 
 7 Oskar Nordberg     12  23.17  2.00 2.32 4.32 1.00 0.54  1.00 2.39 2.37 0.27 2.12  1.47 1.37  18.12:17 
 8 Maria Olausson     21  24.36  3.30 3.25 2.49 1.24 0.59  1.41 0.55 2.08 1.06 2.21  2.00 2.18  18.06:58 
 9 Anders Zakariasson   12  25.31  3.40 2.54 2.38 1.52 1.46  1.10 2.27 2.26 0.46 1.38  2.56 1.18  18.10:12 
 10 Cyril Kristiansson   21  26.16  4.59 3.07 2.24 1.08 2.48  1.46 0.44 2.02 0.58 2.11  1.53 2.16  18.09:42 
 11 Rasmus Berg      12  27.01  2.51 3.30 2.44 2.04 1.11  1.15 2.02 2.49 1.12 3.15  1.54 2.14  18.08:28 
Utg David Svantesson    12  32.09 11.17            2.3817.07            1.07  18.09:30 Utg:32,33.. saknas 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.