Elitserien 2004 deltävling 2
med Vikingaträffen

  

PM Elitserien deltävling 2  12 april 2004

 Trollhättans SOK hälsar alla hjärtligt välkomna till Elitserien deltävling 2 !

 OBSERVERA:  Det finns ett separat PM för Vikingaträffen, se hemsidan.

SAMLING  Paradisskolan i västra delen av Trollhättan. Vägvisning från Rv 45 mellan Trollhättan – Vänersborg vid Överby köpcentrum omedelbart väster om Göta älv. Därifrån ca 5 km. Avstånd P-TC max 800 m.

PARKERING  Endast på anvisade platser. Avgift 5 kr som betalas på väg till TC.

STARTLISTA  Lottning för Elitserien samt Vikingaträffens H21 och D21 sker efter deltävling 1 lördag 10 april. Före lördagen publiceras endast alla anmälda till Elitserien samt Vikingaträffens H21 och D21. Startlistan för Elitserien samt Vikingaträffens H21 och D21 finns från söndag 11 april kl 9.00 på hemsidan samt anslås vid Turistbyrån och TSOK:s Skidstuga. Efter denna tidpunkt kan starttider för Elitserien även fås på tel 0705-775923.

DELTAGARKUVERT  Samtliga löpare i Elitserien (H21E1, H21E2, D21E1, D21E2) ska hämta ut deltagarkuvert vid Sekretariat Elitserien. Kuvertet innehåller bl a EMIT-bricka, back-up lapp och nummerlappar.

NUMMERLAPPAR  Nummerlappar bärs av samtliga löpare i H21E1 och D21E1. Observera att nummerlapp ska finnas på både bröst och rygg. Löpare förvägras start om detta inte uppfylles. Nummerlapparna finns i deltagarkuvertet – delas EJ ut vid starten.

START  Första ordinarie start Elitserien kl. 10.30. 

Start 1:  Orange/vit snitsel 2000 m  Elitserien; H21E1, H21E2, D21E1, D21E2

TERRÄNGBESKRIVNING  Detaljrik småkuperad skogsmark med ett rikt nät av större och mindre stigar. Måttlig kupering, bitvis stark för Elitserien. Mestadels mycket god framkomlighet, finns ett fåtal områden med ungskog och hyggen.

KARTA  Skala 1:10 000, ekv. 3-4 m. Reviderad 2003-2004 av Anders Sjögren. Offsettryckt år 2004. Kontrollerna sitter tätt – kolla kodsiffrorna.

KARTPROV  Vid starten finns kartprov anslaget.

SNITSLAD STRÄCKA  Samtliga Elitseriebanor (H21E1, H21E2, D21E1, D21E2) har från en kontroll en uppfångande snitsel som leder till nästa kontroll.  Sträckan är snitslad med vit/röd snitsel och måste följas – ej tillåtet att ta egna vägval.

VARVNING OCH KARTBYTE  Varvningskontroll och kartbyte vid TC för H21E1 och D21E1.

KontrollBESKRIVNING  Kontrollbeskrivning finns lösa att ta vid starten. Kontrollbeskrivningen finns EJ tryckt på kartan.
Specialtecken H21E1 och D21E1 varvningskontroll:    X = flaggstångsfundament

 FÖRBJUDNA OMRÅDEN  Tomtmark samt på kartan och i terrängen markerade förbjudna områden, blå-gul snitsel, får ej beträdas.

VÄTSKA  Vatten och sportdryck finns efter målgång.

RESULTAT  Resultat utan sträcktider anslås på TC samt på TSOK:s hemsida www.tsok.se senast 30 min efter varje löpares målgång. Sträcktider kan fås vid Sekretariat Elitserien samt på www.tsok.se efter tävlingen.

ÖVERDRAG  Transporteras från start till TC.

TOALETTER  Vid TC och vid starten.

DUSCH / OMKLÄDNING  Tält för omklädning finns vid målfållan. Ordinarie omklädning är inomhus, avstånd 700 m. Damer dusch inomhus, herrar dusch utomhus.

PRISER  Prisutdelning för Elitserien H21E1 och D21E1 planeras till 13.00 på scenen. Prisutdelning H21E2 och D21E2 vid prisbordet.

ÖVRIG SERVICE  Servering, sjukvård, barnpassning och sportförsäljning. Vi planerar att ha utsändning av speakerljud och resultatuppdatering från Elitserien on-line på Internet, se hemsidan för mer info. 

TÄVLINGSREGLER  SOFT:s Tävlingsregler gäller.

TÄVLINGSJURY  Tommy Eriksson SOFT, Sven-Åke Karlsson IK Hakarpspojkarna, Kent Hansson Ryda SK.

TÄVLINGSLEDNING  Tävlingsledare Håkan Schmidt, elitserieansvarig Johan Fransson, banläggare Patrik Svantesson och Janne Mattson, tävlingskontrollant Hasse Johansson, bankontrollant Mikael Johansson, dataansvarig Martin Mandinger.

STÄMPELSYSTEM EMIT

BRICKOR 
Elitserielöpare får sina hyrbrickor med back-up lapp i deltagarkuvertet.

Om man har egen bricka fås back-up lappen i deltagarkuvertet. Back-up lappen ska fästas på brickan.

Hyrda brickor återlämnas efter målgång. Icke återlämnad hyrbricka debiteras klubben med 400 kr.

STARTEN  Starten har tre fållor och man går in i fålla 1 tre min före start.

I fålla 1 får man kontrollbeskrivningen och prickas av mot startlista.

I fålla 2 nollar man sin bricka vilket är MYCKET VIKTIGT. Vid nollningen får man en bekräftelse genom att startenheten blinkar. OBS kontrollenheterna i skogen blinkar EJ.

I fålla 3 får man sin karta i startögonblicket.

MÅLGÅNG
Elitserieklasserna har egen målfålla. Man stämplar sig i mål på en av stämpelenheterna som sitter på mållinjen. Därefter anvisas en avläsningsenhet där avläsning sker och hyrbrickor återlämnas. Sekretariat Elitserien hanterar felstämplingar, klagomål, sträcktider mm.

 LYCKA TILL I SKOGEN !

TROLLHÄTTANS SOK