Stugfördelning skidläger Ånnaboda 03-01-03 -- 05 (fre-sön)


Stuga 1  Fam Berlin

Stuga 2  Fam Kristiansson

Stuga 3  Fam Johannesson

Stuga 4  Börje G, Rikard B, Karlerik F, Stefan H

Stuga 5  Hasse E, Lasse E, Camilla J

Stuga 6  Jan J, Ulf J, Martin I

Vi får stugorna kl 14.00 och man måste ha med sig lakan, toalettpapper och
övrig förbrukningsmateriel som dom uttrycker det.
Samåkning ordnas på eget initiativ. En bra ide kan väl vara att man kommer
överens med sina stugkamrater.

Ansvarig Ulf J tel 0520-44 41 15