PM

SAKO Budkavle 24/8-2004

Banländer:                         Sträcka 1     1,4 km,  Grön

Sträcka 2     2,0 km,  Vit

Sträcka 3     2,9 km,  Gul

Starttid:                              Kl. 18.00.

Genomförande:                 På stäcka 1 får endast HD10 löpare starta.

Man får starta med flera löpare i samma lag på sträcka 1 och 2 och växling till nästkommande sträcka sker när 1:a löparen i laget på varje sträcka kommit i mål.

Växling:                              Växling sker genom att man först målstämplar på kontrollenheten på mållinjen,  lämnar sedan  över emitbrickan till utgående löpare som själv springer och tar sin karta på kartplanket. Om ett lag har flera löpare på andra sträckan skall den som står först ta emot emitbrickan från första sträckans löpare.

Målgång/varvning:            Målgång sker genom målstämpling på mållinjen.

 

Tidtagning, stämpling:      Stämplingssystem Emit kommer att användas. Bricka till varje lag finns i lagkuvertet som hämtas ut vid målet. Bricknr enligt bifogad startlista. OBS extra löpare har egen bricka.

 

Nummerlappar:                 Finns att hämta i ett lagkuvert vid målet.

Sträcka 1 använder nr 101-199

Sträcka 2 använder 201-299

Sträcka 3 använder 301-399               

 

Dusch, omklädning           I skidstugan

 

Toaletter                            I skidstugan

 

Sjukvård                             Finns

 

Priser                                 Små priser till löparna i lagen som placerar sig på de 10 första platserna.

 

Lycka till!

 

önskar

Trollhättans SOK