PM för SAKO:s GÄM-tävlingar 2008 och framåt

1. GÄM-tävlingarna bör var närtävlingar och har då en avgift på 40 kr/löpare och man slipper lämna tävlingsrapport (=ingen avgift). Det är Ingen ranking på närtävling.

2. Klubben-on-line bör användas för anmälan.

3. Priser är inget krav men får förekomma och då företrädesvis för ungdomar.

4. En tavla med inskription av alla GÄM-segrare för en viss klubb tas fram för varje klubb. Detta ombesörjs av arrangören av årsmötet och överlämnas på årsmötet. Se exempel på dylik tavla i VSK:s klubbstuga och kolla med VSK vem som kan göra en dylik. De kvarvarande plaketterna som finns hos Lundgrens delas ut så långt det räcker till ungdomsegrarna.

5. Tävlingsdag är normalt tisdag.

6. Alla tävlingar äro öppna och man kan skicka inbjudan till valfritt antal grannklubbar. Dock kan bara GÄM-klubbarnas medlemmar bli GÄM-mästare.

7. Budkavlen bör ha H165 resp D150 klass.

8. Öppna klasser bör finnas.

9. Minst två i en klass för att kunna bli mästare. Klasser med en deltagare bör undvikas.

10. Valfri starttid rekommenderas.

11. På kavlen rekommenderas att sträcka 1 och 2 startar samtidigt på gafflade banor där den som kommer in sist skickar ut tredje och sista man.


Vid pennan Per Ivarsson , SAKO:s sekreterare