PM GÄM-natt

 

 

Start                            Första start 19.00 Avstånd 75 m norrut från Skidstugan

                                    Sportident användes. Start med pinne.

                                    Alla klasser är lottade men starttiden är rekommenderad.

                                    Om du kommer till din starttid får du starta då, annars får du vänta

                                    tills det blir en ledig starttid på din bana, dvs en annan person som ej startar eller tills alla startat på banan (Obs banan, ej klassen).

 

Efteranmälda              Startar sist.

 

Karta                          Skala 1:7500. Ekv 3-4 m. Angivelse tryckt på kartan.

 

Service                        Dusch, omklädning, toa inne i skidstugan.

 

Servering                    I skidstugan

 

Prisutdelning              GÄM-plaketter till bästa löpare i Götaälvdalen i varje klass.

 

 

                                    Lycka till!!

 

                                    Trollhättans SOK