Tävlings-PM

TSOK Multisport

12 juni 2004

 

Samling                       Norra Fjället , Ljungskile. Se karta

                                   

                                   

                                   

Startkuvert                 Startkuvert hämtas vid TävlingsCentrum, där arrangörspersonal finns

                                    från kl. 8.00 tävlingsdagen, betalning av startavgift med mera.

 

TC                               Tävlings Centrum är vid Norra Fjället, där de flesta växlingar sker.

                                    Omklädningsmöjligheter i tält och stuga om vädret är dåligt.

                                    Dusch finns i gården.

 

Hyrkanoter                 Hyrkanoter är placerade på växlingsplats vid sjön.

 

Egna kanoter              Egna kanoter transporteras av de tävlande själva,

                                    före start till växlingsplats. Ca 15 km körning 30 minuter

                                    inkl. lossning kanot.Vägvisningskarta för detta finns på TC.

 

PM                              Genomgång av PM och utdelning av brickor sker kl. 9.30, för den

                                    långa banan.

                                    För den korta banan sker utdelning av brickor kl 13.00 vid målet.

 

Start                            Starten för långa banan är kl. 10.00 på vägen i anslutning till TC.

                                    Starten för den korta banan sker kl. 13.30 på samma plats.

 

 

 

Tävlingsregler            Deltagandet sker på egen risk.

                                    Laget får ej skiljas åt under tävlingen, max avstånd är 30 sekunder.

                                    Tidtagning sker med Emit-systemet, detta innebär att lagen skall, vid

                                    varje kontroll och växling, stämpla med en bricka som delats ut.

                                    Vid målgång skall laget stämpla in sig med brickan vid målet.

                                    Hjälm är obligatorisk på alla cykelsträckor.

                                    Flytväst är obligatorisk på kanotsträckorna.

                                    Enbart enkelbladspaddlar får användas.

                                    Tomtmark och sådda fält får absolut inte beträdas.

 

Långa banan

 

MTB                           Banan är 18,5 + 2,5 km, den är markerad med vit Intersportsnitsel

                                    samt på vissa ställen vita pilar målade på marken.

                                    Banan går in mot Ljungskile, nerför den branta backen där

                                    försiktighet måste beaktas. Därefter norrut och svänga höger mot

                                    Vassbo. Första delen startar med allmän väg och varierar mellan

                                    grusväg, cykelväg och asfaltväg. Banan övergår till stigar och mindre

                                    grusvägar på sista halvan. Stämpling vid TC innan andra delen.

                                    Andra delen av banan är elljusspåret, som körs ett varv. EJ snitslat.

                                    För att deltaga krävs att hjälm bäres.

                                    Allmänna trafikregler gäller.

                                    Stämpling sker före terränglöpningen.

 

Terränglöpning           Banan är 7,5 km och går på stigar, grusvägar och obanad terräng.

                                    Den är markerad med röd / vit snitsel, och röda målade ledmarkeringar.

                                    Banan startar i obanad terräng och övergår till Skarsjöleden, fram till

                                    kanotväxlingsplatsen vid sjön.

                                    Stämpling sker före kanotsträckan.

 

Kanot                          Banan är ca 7,3 km, och av orienteringsart. Start och mål på samma

                                    plats. Kanoten skall vara av typ öppen kanadensare, enbart

                                    enkelbladspaddlar är tillåtna. Flytväst är obligatoriskt.

                                    Några lyft mellan sjöarna förekommer, dessa är ca 180 meter långa och

                                    markerade med blå/gul snitsel.

                                    Kanoterna skall bäras, ej släpas eller utsättas för onormalt slitage.

                                    Stämpling sker före terränglöpningen.

 

Terränglöpning           Banan är 3,3 km och går på stigar.

                                    Den är markerad med rödmålade ledmarkeringar och röd / vita snitslar

                                    fram till TC. Stämpling sker före MTB-OL.

 

MTB-OL                    Del 1. Start vid TC, karta skala 1:20 000.

                                    Banan är 19 km, kartbyte sker vid TC efter första slingan.

                                    Del 2. Start vid TC, karta skala 1:20 000.

                                    Banan är 10 km.

                                    Banorna går längs stigar och vägar av varierande art.

                                    FÖRSIKTIGHET vid passering av allmän väg och cykling längs

                                    Gamla E6:an. Allmänna trafikregler gäller.

                                    För att deltaga krävs att hjälm bäres.

                                    Målet för sträckan är TC där stämpling sker, före växling till

                                    den avslutande OL-sträckan.

 

Orientering                 Banan är 5,1 km, start vid TC.

                                    Kompass bör medtagas.

                                    Karta i skala  1:10 000.

                                    Målgång i mål vid TC

 

Korta banan

           

MTB                           Banan är 18,5 km, den är markerad med vit Intersportsnitsel

                                    samt på vissa ställen vita pilar målade på marken.

                                    Banan går in mot Ljungskile, nerför den branta backen där

                                    försiktighet måste beaktas. Därefter norrut och svänga höger mot

                                    Vassbo. Banan startar med allmän väg och varierar mellan grusväg,

                                    cykelväg och asfaltväg. Banan övergår till stigar och mindre grusvägar

                                    på sista halvan.

                                    För att deltaga krävs att hjälm bäres.

                                    Allmänna trafikregler gäller.

                                    Stämpling sker före terränglöpningen.

 

Terränglöpning           Banan är 4,3 km och går på grusväg och stigar.

                                    Den är markerad med röd snitsel, och röda målade ledmarkeringar.

                                    Banan startar på grusväg, och övergår till Skarsjöleden, fram till

                                    kanotväxlingsplatsen vid sjön.

                                    Stämpling sker före kanotsträckan.

 

Kanot                          Banan är ca 6 km, och av orienteringsart. Start och mål på

                                    samma plats.

                                    Kanoten skall vara av typ öppen kanadensare, enbart enkelbladspaddlar

                                    är tillåtna. Flytväst är obligatoriskt.

                                    Några lyft mellan sjöarna förekommer, dessa är ca 180 meter långa och

                                    markerade med blå/gul snitsel.

                                    Kanoterna skall bäras, ej släpas eller utsättas för onormalt slitage.

                                    Stämpling sker före terränglöpningen.

 

Terränglöpning           Banan är 3,3 km och går på stigar.

                                    Den är markerad med rödmålade ledmarkeringar och röd / vita snitslar

                                    fram till TC. Stämpling sker före OL-banan.

 

Orientering                 Banan är 4,3 km, start vid TC.

                                    Kompass bör medtagas.

                                    Karta i skala  1:10 000.

                                    Målgång i mål vid TC

 

 

 

 

Stämplingsrutin          Då vi har Emit-tidtagningssystem och vill kunna presentera sträcktider

                                    så krävs det att det görs en stämpling vid varje växling mellan

                                    delsträckorna.

                                    Vi kommer att beskriva detta noggrant före start.

                                    Förlorad stämpelbricka ersätts av de tävlande.

 

 

Vätska mm till

kanotsträckan            Möjlighet att få vätska, mat, egna paddlar mm till kanotsträckan

                                    finns. I den med lagnummer markerade påsen i lagkuvertet, läggs

                                    det som ska transporteras av oss.

                                    Påsar, paddlar mm, kommer att finnas vid kanotväxelplatsen

 liggande i nummerordning.       

 

Prisutdelning              Priser kommer att delas ut till de främsta herr-lagen, dam-lagen

                                    samt mixed-lagen.

                                    Prisutdelning sker så snart det gått tillräckligt antal lag i mål.

                                   

Mat                             Mat och dryck serveras de tävlande efter tävlingen.

 

Att bryta loppet          Blir man tvungen att bryta loppet skall detta i möjligaste mån göras

                                    vid TC, där detta måste anmälas till arrangören.

 

Sjukvård                     Finns vid TC.

 

Tips och råd                Starta med välsmorda kedjor och växelsystem på cyklarna.

                                    Medtag reparationsprylar för punktering, slang och pump mm.

 

 

 

 

Lycka till och ladda väl med kolhydrater och vätska.

 

Trollhättans SOK