Tävlings-PM

TSOK Multisport Race

7 juni 2003

 

Samling                       Kyrkans Gård , Gräsviken Öresjö

                                    Startkuvert hämtas vid Målet, där arrangörspersonal finns från

                                    Kl. 9.00 tävlingsdagen.

 

                                    TävlingsCentrum är vid kyrkans Gård, där samtliga växlingar sker.

                                    Omklädningsmöjligheter finns inne om vädret är dåligt.

                                    Dusch och bastu finns i och vid gården.

 

                                    Genomgång av PM och utdelning av brickor sker kl. 9.30, för den

                                    långa banan.

                                    För den korta banan sker utdelning av brickor kl 13.00 vid målet.

 

                                    Starten går kl. 10.00 på länsvägen vid infarten till TC, för den

                                    långa banan.

                                    Starten för den korta banan sker kl. 13.30 på samma plats.

 

Tävlingsregler            Deltagandet sker på egen risk.

                                    Laget får ej skiljas åt under tävlingen, max avstånd är 30 sekunder.

                                    Tidtagning sker med Emit-systemet, detta innebär att lagen skall, vid

                                    varje kontroll och växling, stämpla med en bricka som delats ut.

                                    Vid målgång skall laget stämpla in sig med brickan vid målet.

                                    Tomtmark och sådda fält får absolut inte beträdas.

 

 

Långa banan

 

Inlines                         Banan går på trafikerad väg och är 12 km.

                                    Endast vägens SÖDRA sida är tillåten att åka på, trafikkoner är

                                    uppställda med jämna mellanrum, för att upplysa andra trafikanter.

                                    Start i riktning mot Sågbron västerut, där vändning och stämpling sker,

                                    därefter tillbaks och vidare mot P-platsen vid Öresjö badplats där

                                    vändning och stämpling sker och åter till TC för växling till kanot.

                                    Då det är grusväg ca 200 m in till lagens växlingsplats är det lämpligt

                                    att placera skor på en anvisad plats för detta.

                                   

Kanot                          Kanoten ska vara öppen kanadensare, enbart enkelbladspaddlar

                                    är tillåtna. Flytväst är obligatorisk.

                                    I de fall lånekanot har bokats ordnar arrangören placering av kanot.

                                    Nummerlapp fästes på kanotens främre vänstra sida.

                                    Banan är ca 10 km och av orienteringsart.

 

MTB                           Banan är 15 km och körs två varv, med stämplingskontroll vid TC

                                    efter första varvet. Då finns också möjlighet för er att fylla på med

                                    EGEN DRYCK  i vätskebehållare.

                                    Banan är markerad med röd/vit snitsel, och går en kortare sträcka på

                                    allmän väg där försiktighet iakttages.

                                    Mestadels är banan på grusvägar och stigar av skiftande karaktär.

                                    För att deltaga krävs att hjälm bäres.

                                   

Terränglöpning          Banan är 8 km och går på stigar, grusvägar och obanad terräng.

                                    Den är markerad med blå/gul snitsel.

                                    Då banan korsar allmän väg måste försiktighet iakttagas.

                                    Banan går längs en kraftledning en lång sträcka och då det finns

                                    en spång som är gammal, uppmanar vi till försiktighet vid löpning

                                    på denna. Vi har dock provlöpt utan problem.

 

MTB-OL                    Start vid TC , karta skala 1:10 000.

                                    Banan är 20 km, (2 x 10 km) , kartbyte sker vid TC efter första slingan.

                                    För att deltaga krävs att hjälm bäres.

                                    Vissa vägval innebär att man kan möta ingående lag när eget lag går

                                    ut från kontrollerna. TÄNK PÅ DETTA OCH KÖR FÖRSIKTIGT.

                                    Målet för sträckan är TC där stämpling sker.

 

Orientering                 Banan är 5 km, start vid TC.

                                    Kompass bör medtagas.

                                    Karta i skala  1:10 000.

                                    Då banan korsar allmän väg måste försiktighet iakttagas.

                                    Målgång i mål vid TC

 

 

Korta banan

 

Inlines                         Banan går på trafikerad väg och är 4,5 km.

                                    Endast vägens SÖDRA sida är tillåten att åka på, trafikkoner är

                                    uppställda med jämna mellanrum, för att upplysa andra trafikanter.

                                    Start i riktning mot Sågbron västerut där vändning och stämpling sker,

                                    därefter tillbaks och mot TC för växling.

                                    Då det är grusväg ca 200 m in till lagens växlingsplats är det lämpligt

                                    att placera skor på en anvisad plats för detta.

 

Kanot                          Kanoten ska vara öppen kanadensare, enbart enkelbladspaddlar

                                    är tillåtna. Flytväst är obligatorisk.

                                    I de fall lånekanot har bokats ordnar arrangören placering av kanot.

                                    Nummerlapp fästes på kanotens främre vänstra sida.

                                    Banan är ca 5 km och av orienteringsart.

 

MTB                           Banan är 15 km och markerad med röd/vit snitsel. Den går en kortare

                                    sträcka på allmän väg där försiktighet iakttages.

                                    Mestadels är banan på grusvägar och stigar av skiftande karaktär.

                                    För att deltaga krävs att hjälm bäres.

 

Terränglöpning          Banan är 5 km och går på stigar, grusvägar och obanad terräng.

                                    Den är markerad med blå/gul snitsel.

                                    Då banan korsar allmän väg måste försiktighet iakttagas.

                                    Banan går längs en kraftledning en lång sträcka och då det finns

                                    En spång som är gammal, uppmanar vi till försiktighet vid löpning

                                    på denna. Vi har dock provlöpt utan problem.

                                    Målgång i mål vid TC.

 

 

 

Stämplingsrutin          Då vi har Emit-system och vill kunna presentera sträcktider så krävs

                                    det att det görs en stämpling vid varje växling mellan delsträckorna.

                                    Två öppna tält där lagen har sina tillhörigheter, kommer samtidigt att

                                    fungera som växlingskontroll. En stämpling vid ingång och en vid

                                    utgång i andra ändan då nästa sträcka ska genomföras.

                                    Vi kommer att beskriva detta före start noggrant.

 

Prisutdelning              Priser kommer att delas ut till de främsta herr-lagen, dam-lagen

                                    samt mixed-lagen.

                                    Prisutdelning sker så snart det gått tillräckligt antal lag i mål.

                                   

Mat                             Mat och dryck serveras de tävlande efter tävlingen.

 

Att bryta loppet  Blir man tvungen att bryta loppet skall detta i möjligaste mån göras

                                    vid TC, där detta måste anmälas till arrangören.

 

Sjukvård                     Finns vid TC inne i gården.

 

 

 

 

Lycka till och ladda väl med kolhydrater och vätska.

 

Trollhättans SOK