TÄVLINGS-PM TSOK MINI MULTI RACE 2001

   
   
   
Samling: Startkuvert hämtas i skidstugan från kl. 17.00 tävlingsdagen.
   
   
  Genomgång av PM sker kl. 17.30
   
  Starten går kl. 18.00
   
  Omklädningsmöjligheter finns i skidstugan, där även dusch
  och bastu finns efter tävlingen.
   
   
   
Tävlingsregler: Deltagandet sker på egen risk.
  Laget får ej skiljas åt under tävlingen, max avstånd är 30 sekunder.
  Vid målgång skall laget passera mållinjen " sida vid sida".
   
   
INLINES För att deltaga krävs att hjälm, handledsskydd och knäskydd bäres.
  Banan är ca 2,5 km lång och går mestadels på cykel o gång väg, ett inslag
  av allmänväg förekommer. ÅK MED FÖRSIKTIGHET.
  Banan är snitslad. Växel sker vid skidstugan.
   
   
MTB. För att deltaga krävs att hjälm bäres.
  Banan består av grus / sågspån väg, och mäter 5 km.
  Banan är märkt med gula markeringar.
  Växel sker vid skidstugan.
  Motionärer förekommer längs banan, KÖR FÖRSIKTIGT.
   
   
Löpning. Banan består av grus / sågspån - väg, och mäter 3,5 km.
  Banan är märkt med röda markeringar samt vägvisare.
   
   
   
Prisutdelning: Priser kommer att delas ut till de främsta lagen.
  Prisutdelning äger rum när alla lag gått i mål.
   
   
   
Att bryta loppet. Blir man tvungen att bryta loppet skall detta göras vid en växel, helst.
  Meddela målet om det inträffade.
   
   
   
Sjukvård. Tävlingssjukvårdaren finns vid växel / målplatsen.
  Vid allvarlig olycka / skada, skicka bud med passerande lag.
   
   
   
   

Uppdaterad 2001-08-14
Av Ulf Nyström