PM

MARATHON-STAFETTEN

ONSDAGEN DEN 21 MAJ 2003

PLATS :

TIF:s anläggning, Knorren, Trollhättan

PARKERING :

Endast gående och cyklar kommer att släppas in på Knorrenområdet.
Parkeringmöjligheterna på för personbilar vid Knorren är väldigt begränsade, så vi är tack-samma om så många som möjligt åker cykel eller går till Marathonstafetten. Från Folkets Park och Älvhögsborgs parkeringar och är det bara att gå via Järnvägsbroarna för att komma till Knorren (ca 10 min promenad). Det finns även parkeringsmöjligheter vid Gransäter.

TÄLT OCH GRILLNING :

Tält och vindskydd får sättas upp på anvisade platser vid tävlingscentrum, där även grillning och dylikt kan ske                 OBS !   Ingen biltrafik kommer att tillåtas inom Knorrenområdet                                                  mellan 17ºº och 22ºº, så den som vill lasta av måste komma i tid.

KLASSINDELNING :

Öppen klass                              Damklass                                 Ensamlöpare

START :

Klockan 18.00                                                                              Ensamlöpare får starta klockan 17.00

BANA :

20 x 2110 m = 42,2 km (en hel marathon).
Varje lag ska genomföra 20 varv.

VÄXLING :

Växling  sker  i växlingsfållan genom överlämnande av stafettpinnen till nästkommande löpare

LAGKUVERT :

Utlämning av lagkuvert sker i administrationsbyggnaden som är beläget bakom Knorrenstugan

STAFFETPINNE :

Varje lag får i lagkuvertet en stafettpinne.

Stafettpinnen återlämnas efter målgång.

LAGUPPSTÄLLNING :

Namnuppgifter på lagmedlemmar lämnas in på tävlingsdagen före start i samband med utlämningen av lagkuvertet.

NUMMERLAPPAR :

4 st nummerlappar per lag med tillhörande säkerhetsnålar finns i lagkuvertet.
Nummerlappen skall bäras tydligt på bröstet.

Nummerlapparna får behållas av laget.

ANMÄLNINGSAVGIFT :

Del lag som ännu inte betalt anmälningsavgiften
(100 kr per lag i grundavgift + 30 kr per deltagare)
måste erlägga den för att få ut lagkuvertet.

EFTERANMÄLAN :

Mottages i mån av plats till 60 min före start mot dubbel grundavgift.

SERVERING :

Enklare servering kommer att finnas i klubbstugan.

VÄTSKA :

Dessutom finns vätska vid varvningen 20m efter mållinjen

OMBYTE :

Ombyte och dusch inne på Knorren ingår i startavgiften

SJUKVÅRD :

Enklare sjukvård finns inne i Stugan.

PRISER :

Till de bästa lagen.

Dessutom lottas ett stort antal priser ut bland samtliga startande och även överraskningspriser.

FOTOGRAFERING :

I startavgiften ingår lagfoto. Fotografering sker när laget gått i mål. Önskas fler foton kan man beställa och betala vid fotograferingen.

RESULTATLISTOR :

Resultatlistor kommer att sättas upp med jämna mellanrum på Knorrenstugans västra gavel.

Efter målgång (dock tidigast 21.15) kan laget hämta sina varvtider vid varvräkningen.

Resultatlista kommer att finnas på hemsidorna :     www.tsok.se och www.thnif.nu/friidrott.html
Övriga hänvisar vi till den resultatlista som förhoppningsvis kommer i TT/LEP 22maj.

TROLLHÄTTANS SOK  OCH  TROLLHÄTTANS IF