PM GÄM-Kavlen  2001-08-21

Trollhättans SOK hälsar alla hjärtligt välkomna till årets GÄM-Kavlen !

 

TC
Beläget 500 m N Skidstugan, följ snitsel.

 

START

18.00    H 17-39, H135, HD13-16

18.10    D 17-19, HD 12,
 

KARTA
Skala 1:10 000, ekv. 3 m. Tryckt 2001. Kartritare: Kjell Larsson Ulf Smedberg 

 

NUMMERLAPPAR

OBS!  Delas ut klubbvis i Skidstugan. I påsen finns Startlista.

På sträcka 1 bärs nummerlappar med sträckasiffra 1, 4 , 5 beroende på hur många löpare man har på sträckan

På sträcka 2 bärs nummerlappar med sträcksiffra 2

På sträcka 3 bärs nummerlappar med sträcksiffra 3

 

FÖRBJUDNA OMRÅDEN
Tomtmark samt på kartan markerade förbjudna områden får ej beträdas.

På TC får bara asfalt- och grusytor beträdas

 

TOALETTER
I Skidstugan ej vid TC.

 

DUSCH / OMKLÄDNING
I Skidstugan avstånd 500 m.

 

PRISER
Priser i form av GÄM-plaketter sker när klasserna är klara

 

ÖVRIG SERVICE
Finns ingen övrig service.

 

STÄMPELSYSTEM EMIT
 

STARTEN

Emitbrickan fås vid upprop vid respektive start.

 

VÄXLING

Sker med Emitbrickan.

Stämpla vid enheten som det står "VÄXLING/MÅL" på, står i anslutning till mållinjen.

Lämna Kartan till arrangören.

Lämna över brickan till nästa löpare.

Utgående löpare tar ny karta på väg mot startpunkten.

Extra löpare på första sträckan får egen emitbricka. Den som är först räkans. Skulle första man vara OMEDVETET felstämplad så diskas laget. Dock sker diskningen först efter att sista sträckans löpare gett sig ut i skogen

MÅLGÅNG

Stämpla vid enheten som det står "VÄXLING/MÅL" på, står någon meter efter mållinjen. Vid spurtstrider gäller passage av mållinjen annars gäller målstämpling


RESULTAT   
Preliminära sträckresultat redovisas efter de två första sträckorna. Slutliga resultat efter målgång på tredje sträckan.

 

TÄVLINGSLEDNING   
Tävlingsledare Johan Fransson    Banläggare Patrik Svantesson    Dataansvarig  Per Ivarsson

 

LYCKA TILL I SKOGEN !

TROLLHÄTTANS SOK