Trollhättans SOK hälsar alla hjärtligt välkomna till Gäm-Dag 1999.

START Första ordinarie start kl. 10.00. Efteranmälda startar före denna tid.

Orange/vit snitsel 700 m.

 

KARTA Skala 1:10000. Framställd 1994 reviderad 1999.

För HD10 / HD12 är det mellan två kontroller snitslat med vit snitsel i terrängen.

 

TERRÄNG Detaljrik småkuperad terräng med inslag av stora mossar.

Kulturmark i mindre omfattning.

Framkomligheten är mestadels god. Områden med nedsatt löpbarhet är väl redovisade.

 

EMIT (Elektroniskt stämplingssystem)

Gul platt bricka används. Ej SportIdent-pinnar.

Hyresbrickan fås vid starten. Du kan få den i god tid så att du kan prova

och testa ut stämpeltekniken.

Tre min före din startid går du in i första fållan och får kontrollbeskrivningen

och brickan om du inte fått den innan. I brickan sitter en blank back-up lapp.

Två min innan start går du in i nästa fålla där du nollar din bricka. OBS! detta

moment är MYCKET viktigt och nolla gärna en gång för mycket.

En minut innan får du din karta som är försedd med ditt namn på baksidan. Vid målgång stämplar du dig i mål och går sedan till brickavläsningen där du också kan se din tid och placering.

Manuell tidtagning görs också så du kommer att få visa upp baksidan av

kartan där bla. deltagarnumret står

 

FÖRBJUDET OMRÅDE Är markerade med rött på kartan. Gränserna är ej snitslade i terrängen.

Var snäll och respektera förbudet ändå.

 

SAMMANSLAGNING KLASSER

H70 är sammanslagen med H65

H20 är sammanslagen med H21

H16 är sammanslagen med H18

D65 är sammanslagen med D60

D50 är sammanslagen med D45

 

ÖPPNA KLASSER

Öppen 1, mycket lätt, 2600 m

Öppen 4, medel, 3500 m

Öppen 7, svår, 4700 m

Anmälan vid sekretariatet.

 

TOALETTER Finns vid TC samt vid start.

DUSCH Finns ej. Däremot erbjuds bad i Öresjö. Lila snitsel 500 m.

PRISER Sedvanliga Gäm-plaketter till segrarna.

 

LYCKA TILL !

TSOK