Bornholm 24-26 okt 2003

 OBS att både TSOK och TSK är inblandade vilket måste tas hänsyn till i tävlingsanmälan
 Det blev gamla vanliga Allinge stugby. 
 Här kommer ett förslag till bil- och stug-fördelning.
 Man kan givetvis byta sinsemellan om exempelvis ungdomarna vill bo ihop.
 Men som ett förslag bor varje bil för sig med några undantag.

 Förslag till gemensam avresa från NE-skolans p-plats kl 10.30.
 Eftersom alla i TSOK avreser samtidigt kan vi stuva om som vi vill på nerresan.
 Däremot skall det vara 5 i varje bil när vi åker på färjan. 
 Hem åker 13 pers (två bilar+1 i Ystad) på sö och 17 på mån ( fyra bilar).
 Tre personer Per I, Stefan och Jill åker med bussen TC-Ystad på sönd.

 Bil1-6 avreser fre 16.35 fr Ystad
 Bil1: Jerker Netz, Rickard Björkman, Ulf+Caroline Nyström hem sön 14.45
 Bil2: Sven-Erik+Kerstin+Maria+Elin+Björn Svensson hem sön 14.45

 Bil3: Jörgen+Annika+Amanda+Bengt+Anita Hallén hem mån 16.00
 Bil4: Åke+Elise+Lisa+Anna Johannesson hem mån 16.00
 Bil5: Johan+Catharina+Henrik+Pontus Carlsson hem mån 16.00
 Bil6: Hans+Anton+Anna Kööhler Börje Gustavsson hem mån 16.00

 Bil7: Göran+Vira Nord, John+Majken Olsson Avresa fre 19.15 hem tisd 16.45

 Bil8 parkeras i Ystad: Per Ivarsson, Stefan Hornebrant, Jill Olsson, Gunnar Johansson

 Lägenhet 1:	6 pers fre - sön	bil1 + Per I + Stefan + Gunnar
 Lägenhet 2:	6 pers fre - sön	bil2 + Jill
 Lägenhet 3	6 pers fre - mån	bil3
 Lägenhet 4	6 pers fre - mån bil4
 Lägenhet 5	6 pers fre - mån bil5
 Lägenhet 6:	6 pers fre - mån bil6 + Ulf o Caroline
 Lägenhet 7:	6 pers fre - tis bil7


 Att betalas in på TSOK:s pgnr 27 91 28 - 3 	Märk med Bornholm
 PI, JN, och GJ betalar 200 kr var.
 BG betalar 350 kr
 RB o Jill betalar 100 kr var
 Nyströms betalar 300 kr
 Halléns betalar 1500 kr
 Kööhlers betalar 850 kr
 Svenssons betalar 700 kr
 Johannessons betalar 1200 kr
 Carlssons betalar 1200 kr
 Bil7 (TSK) betalar 2508+2*602+3*205= 4327 kr 
 Totalt som betalas in: 11,227 kr

 Extra nätter kostar 602 kr i 6-pers-lägenhet.


 Trollhättans SOK anmäler följande:
 1 H40 Per Ivarsson	15868
 2 H40 Stefan Hornebrant	306492
 3 H40 Jerker Netz		409557
 4 H40 Gunnar Johansson	15867
 5 H40 Jörgen Hallén	306490
 6 H40 Johan Carlsson	30545
 7 H40 Ulf Nyström 306501

 8 H35B Hans Kööhler	217423
 9 H35B Åke Johannesson	30550
 10 H35B Börje Gustavsson	27763

 11 D35B Annika Hallén	217420	
 12 D35B Kerstin Svensson	15879
 13 D35B Elise Johannesson	30551
 14 D35B Catharina Carlsson	30542

 15 H18 Rikard Björkman	208980
 16 H18 Henrik Carlsson	306498

 17 D18 Anna Johannesson	27765
 18 D18 Maria Svensson	15872
 19 D18 Jill Olsson		19983

 20 D16 Elin Svensson	15880
 21 D14 Lisa Johannesson	409554
 22 D12 Amanda Hallén	306491
 23 D10 Anna Kööhler	15870

 24 H14 Björn Svensson	19981		
 25 H14 Pontus Carlsson	30543

 26 H12 Anton Kööhler 	409558

 27 H70 Ulf Smedberg	15875
 28 H65 Bengt Hallén	15861

 29 DH12-inskol	Caroline Nyström 	Hyrpinne

 Trollhättans SK anmäler följande:
 30 D70 Vira Nordh	25571
 31 H65 Göran Nordh	25572 
 32 H75 John Olsson	46959

 Börje G>
 TSOK betalar in i anmälningsavgifter 24 * 205 + 8 * 130 = 5960 kr (inkl TSK och Ulf S)
 Logi+färja= 7 * 2508 + 6 * 602 = 21,168 kr (inkl 5 extra nätter i 6pers)
 Tre enkelbilj med bussen TC-Ystad på sönd = 270 kr + en hyrpinne 35 kr
 Summa totalt 27,433 kr insättes fredagen 031003 på bankgiro 558-1475 Sunnergrens AB.

 mvh Per Ivarsson, Trollhättans SOK
 tel 070-54 29092

 PS Om någon tycker det blir trångt är det fritt fram att beställa extra bilplatser på färjan (ca 1000 kr) alternativt parkera ännu en bil i Ystad. Men detta får ske på eget initiativ. DS