Missa inte detta !

 

Kontroll-plockning tisdag 97-04-01

på tävlings-kontrollerna från Vikinga-träffen.

 

Samling: Brandsbo som ligger 3 km från Strömslund på Hjärtumsvägen. Skärm finns på hjärtumsvägen.

Tidpunkt: Start mellan 17-18.

 

Poängberäkning: Från början har Du 200 p. För varje minut Du är ute upp till 60 min får Du en poängs avdrag. Om Du är ute över 60 min får Du 2 poängs avdrag för varje minut. För varje kontroll Du stämplar på får Du 4 p.

 

Exempel på uträkning: Du har varit ute i 62 min och 30 sekunder och har stämplat vid 31 kontroller.

Då får Du 200p - 60p - 5p + 31 kontroller * 4p = 135p + 124p = 259p

 

Enkel taktik : Tag så många kontroller Du kan och var inte ute längre än en timma.

 

Stämpelkort: Är detsamma som kontroll-angivelsen (definitionen). Du stämplar i rutan för kodsiffran.

 

Stämpla tydligt. Endast tydliga stämplar räknas

 

 

Välkomna till en TSOK-SAKO träning !