TROLLHÄTTANS SOK inbjuder till Vikingaträffen 1998 KLASSISK ELIT Annandag påsk den 13 april

KLASSINDELNING OCH BANLÄNGDER

OBS ettårs-klasser i ungdomsklasserna - ej i lätt !

Motionsklasser

H55 4.3 H45 4.8 H35 5.3 H21 7.1 H20 5.8

D55 3.5 D45 3.5 D35 3.9 D21 4.8 D20 3.9

Inskolningsklass H/D 2.4 km

Knatteknat

Lättklasser

H16 4.6 km H14 3.5 H12 2.5 D16 3.5 D14 3.5 D12 2.5

Öppna klasser

1. Vit 2.5 km 2. Gul 3.5 km 3. Gul 5.0

4. Orange 3.0 5. Röd 4.0 km 6. Violett 5.5

7. Blå 3.0 km 8. Svart 5.0km 9. Svart 7.0

Elitklasser

H21 11.2 H20 7.8 H18 6.3

D21 7.1 D20 6.3 D18 5.1

Huvudklass lång H21 10.0 km

Huvudklasser

H80 3.0 H75 3.0 H70 3.5 H65 4.1 H60 4.4 H55 5.2 H50 5.7

H45 6.5 H40 7.1 H35 8.2 H21 8.2 H20 6.5 H18 5.7 H16 4.7

H15 4.7 H14 4.1 H13 4.1 H12 2.8 H11 2.8 H10 2.4

D80 2.5 D75 2.5 D70 3.0 D65 3.0 D60 3.5 D55 3.5 D50 4.1

D45 4.1 D40 4.4 D35 5.2 D21 5.7 D20 5.2 D18 4.4 D16 4.1

D15 4.1 D14 3.5 D13 3.5 D12 2.8 D11 2.8 D10 2.4

AVGIFTER Elit 100,-, Ungdom 30,-, Övriga 65,-, Öppna klasser 30,-. Ingen föranmälan.

ANMÄLAN Oss tillhanda senast tisdagen den 31 mars 1998 under adress: TSOK, Box 177, 461 24 TROLLHÄTTAN. Fax. 0520-815 63. Anmälningsavgiften faktureras i efterhand.

EFTERANMÄLAN Senast söndag den 12 april kl. 18.00 på tfn/fax. 0520-42 51 26 eller fax. 0520-815 63.

SAMLING Stenshults IP. Vägvisning från Väne Ryr vid Rv 44, därifrån 10 km. P-TC max 300 m.

START Första ordinarie start kl. 10.00. Avstånd till start max. 700 m. Knatteknat kl. 09.00-13.00. Öppna klasser kl. 10.00-11.30.

KARTA Skala 1:10 000, ekv. 5 m, tryckt 1998. Kartritare Kjell Melander.

TERRÄNGBESKR. Terrängtyp - Skogsmark med inslag av kulturmark. Delvis stigrikt, hyggen förekommer. Kupering - Måttlig till stark. Framkomlighet - God. Områden med begr. framkomlighet förekommer.

ÖVRIGT Stämpling enl. "Västgötamodellen", valfritt Emit eller stiftklämma. Anmäl önskat stämplingssätt. Löparen håller med egen Emit-bricka.

SERVICE Varmdusch, barnpassning, servering, sjukvård samt sportförsäljn.

TÄVLINGSLEDNING.

Tävlingsledare Karin Monsén Karlsson 0520-42 51 26 även fax

Tävlingskontrollant Johan Carlsson 0520-48 14 90

Banläggare Ulf Smedberg 0520-148 75

Bankontrollant Leif Johansson 0520-123 30

Pressvärd Håkan Schmidt 0520-263 88

Upplysningar dagtid TSOK 0520-42 90 40

VÄLKOMNA! TSOK