Elitserien 2004 deltävling 2
med Vikingaträffen


Trollhättans SOK inbjuder till

Elitserien i orientering deltävling 2, medeldistans
och
Vikingaträffen, Nationell orientering, kortdistans

Annandag påsk den 12 april 2004

KLASSINDELNING Elit endast i HD21 i övrigt normal klassindelning

STARTAVGIFTER    Elitserien 150 kr   Ungdom (tom 16 år) 35 kr    Övriga 80 kr.  Gäller även öppna klasser.  

STÄMPLINGSYSTEM    EMIT kommer att användas.

SAMLING    Paradisskolan i västra delen av Trollhättan.

KARTA    Skala 1:10 000, ekv. 5 m. Reviderad 2003. Offsettryckt år 2004. Kartritare Anders Sjögren. Norra delen av tävlingsområdet använt vid Vikingaträffen 2001 och 2002 (berör endast Elitserien). Övriga tävlingsområdet använt vid Vikingaträffen 1988 och 1996. Gammal karta från år 2000 (lasertryck) kan köpas för 20 kr.

TERRÄNGBESKRIVNING
Terrängtyp – Detaljrik småkuperad skogsmark med inslag av större mossar
Kupering – Måttlig, bitvis stark för Elitserien
Framkomlighet – Mestadels god

SERVICE    Varmdusch , servering, sjukvård samt sportförsäljning (Adriansson). Knatteknat. Barnpassning

LOGI    Vi hänvisar till Turistbyrån som förmedlar logi. Telefon: 0520-48 84 72;
fax 0520-48 84 08.   E-post: tourist@visittrollhattan.se

INTERNET   Inbjudan, startlista, PM och resultatlista på   www.tsok.se

TÄVLINGSLEDNING

Tävlingsledare

Håkan Schmidt

0520-42 63 88

Elitserieansvarig Bitr. TL

Johan Fransson

0520-42 97 72

Upplysningar

TSOK:s kansli, Skidstugan

0520-42 90 40