INBJUDAN TILL

VASALOPPSSTAFETT

LÖRDAGEN DEN 14 FEBRUARI 1998

START: Kl 08.00 vid Skidstugan. Elljusspåret skall köras 25 varv av varje lag, som får innehålla max 25 deltagare.

ANMÄLAN: Skall vara TSOK tillhanda senast 11 februari på anmälningslista med namn och födelseår.

ADRESS: TSOK, Box 177, 461 24 Trollhättan eller fax: 0520-815 63.

ANMÄLNINGSAVGIFT: 75:-/lag + 20:- för födda 1983 och tidigare, 10:- för födda 1984 och senare, inbetalas på Pg 27 91 28-3 TSOK i samband med anmälan.

 NUMMERLAPPAR: Lagvis vid starten.

OMKLÄDNING: Omklädning och dusch i Skidstugan.

SERVERING: I Skidstugan.

UPPLYSNINGAR: Trollhättans Skid & Orienteringsklubb tel 0520-42 90 40.

VÄLKOMMEN

TILL EN TRIVSAM DAG I SKIDSPÅRET

TROLLHÄTTANS SOK