TSOK Inbjuder till

 

VASALOPPSTAFETTEN

 

Lördagen 8 Februari 2003

 

 

 

 

 

 

START:                              Kl. 08:00 vid skidstugan Strömslund

                                            Elljusspåret (3,5km) skall köras 25 varv av varje lag som får innehålla 1- 25 deltagare.

 

 

ANMÄLAN:                       Skall vara TSOK tillhanda senast den 5 februari på anmälningslista med namn och födelseår.

 

 

 

ADRESS:                            TSOK, Box 177, 46124 Trollhättan eller Mail Info@tsok.se

 

 

ANMÄLNINGS                 Är 100:-/ lag + 30:- person på postgiro 4361454-4 TSOK i samband med anmälan märk talongen med lagets namn och

AVGIFTEN:                       kontaktperson.

 

 

KLASSINDELNING:        Öppen klass och Damklass.

                                            Naturligtvis får damer även deltaga för lag i den öppna klassen.

 

 

NUMMERLAPPAR:         Lagvis vid starten.

 

 

 

SERVERING:                    I Skidstugan.

 

 

 

ÖVRIGT:                            Ombyte och dusch i skidstugan ingår i startavgiften

                                            Antal deltagare i laget skall anges vid anmälan.

                                            Namnuppgifter lämnas tävlingsdagen före start.

                                           

 

UPPLYSNINGAR:             Tsok kansli 0520-429040 dagtid.

                                            Internet www.tsok.se