Träningspaket inför elitserien i Främmestad och Trollhättan 10 och 12 april 2004

Följande kartor finns i paketet:

1. Stenshultskartan är ritad av Kjell Melander 1997 och består av kuperad storskog med blandad framkomlighet - rejäl orientering och eliten har inte mycket under 7 min/km. Skala: 1:10,000. Här finns en 12-km-bana med 24 kontroller. Vägbeskrivning: Kör riksväg 44 väster ut från Trollhättan mot Uddevalla och efter ca 15 km svänger man vänster innan en järnvägsunderfart. Det ska stå Stenshult på skylten. Det går att få duscha i Stenshults klubbstuga - avgift 10kr - om man först ringer Lars Hermansson 0522-66 30 05.

2. Norra-Björkekartan är ritad av Kjell Larsson 1993 och skalan är 1:15,000. Mycket flack, fin och snabb terräng som gränsar till påskaftonens elitserietävling. Det finns två slingar, en på 7.5 km och nio kontroller och en på 5.8 km och nio kontroller. Här är det 5.5 min/km som gäller för eliten. Vägbeskrivning: Kör riksväg 44 österut från Trollhättan ca 15 km och sväng höger vid Norra-Björke-skylten.

3. Främmestadkartan är oxå ritad ursprungligen av Kjell Larsson och reviderad av Kjell Melander 1997 och skalan är 1:10,000. Terrängen är småkuperad, fin och snabb och det är 5.5 min/km som gäller för eliten. Här finns en 15 km-bana med 29 kontroller. Vägbeskrivning: Kör från Trollhättan mot Borås ca 10 km och sväng vänster i Åsaka. Det ska stå Främmestad på skylten och det är ca 40 km från Thn. Samlingsplatsen är Bergevi IP. Om någon vill duscha kontakta Bengt-Åke Jansson 0512-50121.

4. Timmervikskartan är oxå ritad av Kjell Larsson 1993 och skalan är 1:12,500. Terrängen är småkuperad, snabb och fin. Eliten har 5.5 min/km. Det finns en 9,2 km bana med 14 kontroller. Vägbeskrivning: Kör från Trollhättan riksväg 45 mot Karlstad. Efter ca 30 km i Frändefors sväng höger vid Timmerviks-skylten och kör mot Timmervik i ytterligare ca 5 km, där man svänger höger vid en skylt där det står Fjäll.


Kartorna nedan får man INTE träna på utan skickas med enbart för studier. OBS att det rör sig om gamla kartor över tävlingsterrängen.

5. Kabelvägen är reviderad 1995 av Kjell Melander utgående från Kjell Larssons första utgåva som kom mitten av 80-talet. Det är 1995 års karta man får med i paketet.

6. Skidstugan i Trollhättan är en laserutskriven utgåva från år 2000. Kartan är ursprungligen ritad av Kjell Larsson och har reviderats ett flertal gånger.


Kartorna i paketet kan tyckas gamla men det har inte hänt så mycket i terrängen. Det finns nya hyggen men de är relativt små. Hyggesmarkerad mark är ofta tätskog idag. Kjell Larsson är lantmätare till yrket och är en duktig kartritare med hög precision i sina kartor. Kjell Melander var erkänt en av landets bästa kartritare med bla VM-89 som merit. Anders Sjögren är en av de ledande kartritarna i landet med bla 5dagars två sista Uddevalla-etapper som uppskattat alster.
OBS att det sitter röd-vita snitslar på kontrollerna eftersom de ska sitta så länge och man har tagit hänsyn till att inte i onödan störa markägare och jakträttsinnehavare.

Pris för hela paketet är 140 kr. Enstaka kartor 1-4 kan köpas för 30 kr/st och kartor 5-6 för 20 kr/st. Kontakta TSOK för att beställa och köpa paket: tel 0520-429040 eller mail info@tsok.se

// Per Ivarsson