NATTCUPS PREMIÄR Tisdagen 7/12    VAR: Skidstugan,Trollhättan (TSOKs)

    NÄR: 18.00 OBS!! OMBYTTA och klara!!!!

    BANLÄNGDER: 7,5 km och 5 km, möjlighet till
    egen komponerad bana finns...

    START:Gemensam, ca 15 min efter avlöpning från
    skidstugan,det är ca 2km gemensam jogging till start!!

    OMKLÄDNING och DUSCH: I Skidstugan

    TERRÄNG och KARTA: 10.000 del, 2 relativt oanvända
    terrängavsnitt kommer användas. Vägval utlovas!!

    ANSVARIGA: Peter Kjörnsberg 0520-73909(Träningsledare)
          Martin Ivarsson 0707-163620 (Banläggare)