Revolution.

Död åt kontrollbeskrivningarna !

Kom till SAKO:s tränings-ol tisdag 11 juli och upplev frånvaron av kontrollbeskrivningar !

Kodsiffror och lägesangivelse på kartan. Nytryckt reviderad bra Melander-karta och kanonterräng. Emit används. Fyra slingor enl Hylte-modell:

  1. Flack och fin terräng, 2 km orange svårighet.
  2. Fjäskande fin terräng, 3 km violett svårighet.
  3. Mycket god ol-terräng, 2 km violett svårighet.
  4. Småkuperat och med god löpbarhet, 2 km svart svårighet. Här gäller koncentration annars är man vilse. Den rutinerade kontrollutsättaren var vilse två ggr trots promenadfart.

Gemensam start kl 18 och spridningsmetod genom olika slingordning. De som springer alla slingor springer alltid slinga 4 sist. Övriga startar 17.30 – 18.30. Medtag Emitbricka om Du har annars får Du låna. Samåk eftersom det är ont om P-plats !

Mycket avancerad resultatgivningwww.tsok.se utlovas.

Vägvisning från skärm på rv 44 Trollhättan – VäneRyr.

Rv 44 går mellan Thn - Uddevalla. Skärmen sitter mitt emellan Thn - Uva.

 

Angivelsernas bödel

Per Ivarsson, Trollhättans SOK 070-54 29092