Trollhättans SOK inbjuder till Emit-slingan

Söndagen 23 jan vid Skidstugan.

 

Det finns nio slingor och man anger i anmälan hur många slingor man vill springa. Varje slinga är ca 1.5 km.

Det är viktigt att Du föranmäler Dig eftersom en lottad startlista framställs. När man gått i mål på en slinga får man i bästa fall vänta några minuter innan man springer ut på den lottade starttiden för andra slingan. Om man gått dåligt kanske man kommer försent till sin nästa start men det får man stå ut med.

 

Alla springer slinga 1 och troligen också slinga 2. Sedan är det något färre som springer slinga 3. Det är troligen mycket få som springer slinga 9 dvs springer alla 9 slingorna.

 

Denna tävlings främsta syfte är att testa datasystemet men det är också en utmaning för varje löpare att försöka klara sig runt så att man hinner till sin nästa start. Start- och resultatlistan kommer att publiceras på www.tsok.se.

 

Anmälan senast fredag 21 jan kl 12 på lista i Skidstugan, fax 0520-81563, tel 429040 eller via email pi@leissner.se

Efteranmälan bör undvikas men några kan vi klara.

Avgift är Helt gratis i enlighet med den nya praxis som införts på SAKO-arrangemang.

 

Första start: kl 10.30


Banläggare: Ulf Smedberg

 

Frågor besvaras av Per Ivarsson på tel 070-54 29092 eller email pi@leissner.se