TROLLHÄTTANS SOK INBJUDER TILL

SAKO-KAVEL

FÖR UNGDOMAR DEN 24 AUGUSTI 1999

 

LAGSAMMANSÄTTNING

Str 1: HD - 10, 2090 m

Str 2: HD 11 - 12, 2710 m

Str 3: HD 13 - 16, 3580 m

Antalet löpare på varje sträcka är obegränsat. Ange i anmälan hur många som springer på varje sträcka.

STÄMPLINGSSYSTEM

Elektroniskt, Emit, brickor finns att låna.

ANMÄLAN

TSOK tillhanda senast söndagen den 22 augusti via Fax 0520-81563, E-post info@tsok.se eller postadr Trollhättans SOK, Skidstugan, 461 58 Trollhättan.

SAMLING

Skidstugan i Strömslund, Trollhättan

PARKERING

I anslutning till Skidstugan. P – TC max 200 m.

START

Str 1 startar kl 18.00.

KARTA

1:10 000, ekv 3 m.

TERRÄNG

Stigrikt och måttligt kuperat. Mestadels god framkomlighet.

SERVICE

Varmdusch i Skidstugan. Sedvanlig kioskförsäljning, Knatteknat

TÄVLINGSLEDARE Peter Kjörnsberg 0520-739 09

BANLÄGGARE Carl-Henrik Månsson 0520-976 07