Om SAKO:s träningar under 2000

Nytt för 2000 är att natt-cup och långträningar under dec-feb tagits med i programmet. I juni har även park-ol tagits med. Några träningar i okt är också inlagda. Nu är det bara under nov som det inte finns någon SAKO-aktivitet.

På SAKO:s ungdomsserie skall en karta med ALLA kontroller säljas för 10 kr. Vem som helst ska kunna köpa denna karta och springa under tävlingen.

Elektronisk stämpling Emit kommer att användas på de flesta träningar arrangerade av TSOK och troligen också de som arrangeras av TSK.

De senaste åren har följande motto fär träningar försökt införas:

1. Använda de bästa kartorna vi har och undvika klubbstuge-kartorna.

2. Färdig-inritade banor. (Både TSOK och OKS har färgkopiatorer som kopierar till självkostnadspriset 3 kr/a4-karta. Klarar också förstoring)

3. Mer attraktiva arrangemang typ slingor, gemensam start, poäng-ol mm. Uttnyttja tävlingskontrollerna mer. Se vidare förslag på tränings-program.

4. Redan innan säsongen bestämma banläggare och exakt plats (el åtminstone karta) för varje träning. Detta har flera fördelar: Lättare för varje klubb att fixa banläggare (lättare att lova när det ligger flera månader framåt), bättre VOF-info, bra att visa jägarna - inget mer samråd krävs.

5. En riktig resultatlista framställs efter varje träning. Ev gör man någon sammanställning efter med handicap-system. Kanske utser någon segrare.

6. Ingen betalning skall tas ut av de tränande beslöts på mötet 10 jan 2000 i Gipens klubbhus.

Träningarna fram till och med mars bör avslutas vid ställe där man kan komma in och åtminstone värma sig. Helst också duscha.

Statistik över deltagarantalet på TSOK:s SAKO-träningar:

1997: Feb:32 mars:14 (natt) april:49(kontrollplock inkl VAC) juli:55 aug:35 total:185 delt.

1998: Feb:15 mars:20 (natt) april:52--------------------------juli:48 aug:55 total:190 delt

1999: Feb:33 april:?30?juni:22 (park) juli:35 aug:33 okt:20 (natt) total:?170?delt

Götaälvdalskretsens (SAKO:s) trän. o tävlingar-00: Se www.tsok.se/inbj/sako00.htm