Varför Emit på SAKO ?

Frågan om elektronisk stämpling eller inte tas inte upp här eftersom det finns så många fördelar med att införa det. Möjligen skulle frågan gälla nu eller nästa år ?

Sedan är det Emit eller SportIdent ?

Fördelar Emit:
1. TSOK och TSK har investerat för 50,000 kr i utrustning vilket gör att det blir mycket billigt för övriga klubbar att införa elektronisk stämpling, se förslag nedan.
2. Enkelt att hantera vid utsättning av kontroller. Inga batterier som behöver bytas. Enklare tom än stiftklämmor eftersom stämpelenheterna är monterade på en metallpinne och därmed lättutsatta.
3. Undertecknads dataprogram kommer att göra det MYCKET enkelt att arrangera en SAKO-tävling. Programmet har visserligen krånglat på Vikingaträffen och GÄM-dag, men vad som gick snett där är grundligt utrett, se hemsidan. Dessa tillkortakommanden har gett värdefull rutin. Programmet har dock använts på åtta olika träningar med lyckat resultat, se hemsidan. Tester kommer att göras under vintern med början söndagen 12 dec då en lottad testtävling kommer att genomföras. Se inbjudan. Vidare kommer programmet att användas på Vikingaträffen. På samtliga SAKO-tävlingar kommer jag att vara med och sköta administrationen.
4. Mekanisk stämpling i och med att man har backuplappen. Man gör två stämplingar med en stämpling, en mekanisk och en elektronisk. Elektroniken behöver inte fungera.
5. Emit är lika enkelt att hantera på träning som stiftklämmor. Kontrollerna kan sitta ute hur länge som helst. Viss stöldrisk föreligger men den är inte stor om man håller till i skogen.
6. Emit kan hanteras helt utan dator. Man har med sig den batteridrivna mimiskrivaren som gör att alla får sina sträcktider. Sedan kan man manuellt sammanställa en resultatlista.

Fördelar SportIdent:
1. Stämplingen upplevs som enklare av de flesta löpare. Man behöver inte pussla som med Emit. För en rutinerad Emitlöpare torde dock denna stämpling vara snabbare. Men båda är snabbare än stiftklämma. Pinnen upplevs som smidigare att ha med sig än den klumpigare Emitbrickan.
2. På tävlingar har det funnits tillgång till teknisk support från leverntören vilket INTE Emit kunnat ställa upp med. Detta är dock helt orealistiskt att räkna med på SAKO-arrangemangen.
3. Det dataprogram som SportIdent använt sig av har fungerat bättre än de som använts på Emit-tävlingar. Mycket av detta kan troligen tillskrivas punkt 2.


TSOK har 20 stämpelenheter och 45 brickor och TSK har 20 st-enh och 25 brickor. SAKO-gruppen skulle främst behöva fler brickor för att klara en SAKO-tävling. För att få någon ekonomisk rättvisa borde de fyra klubbar som inte investerat något i Emit köpa ett paket(20 st-enh+20brickor+skrivare) + förslagsvis 20 extrabrickor. Då skulle man utan vidare klara varje SAKO-arrangemang. Detta skulle betyda en kostnad på runt räknat 20,000+20*290+20*110=28,000 kr. Den sista multiplikationen avser metallställningar till stämpelenheterna. Alltså 7,000 kr/klubb och denna utrustning klarar sig 8-10 år. TSOK+TSK:s utrustning klarar sig ca 3 år från nu.
Ovanstående pris 28,000 kr gäller om man bestämmer sig före 991231 annars kostar det närmare 40,000 kr.
Startavgiften för en start i SAKO-tävling föreslås till 10 kr/start om man har investerat i Emit. Annars 30 kr/start där 20 kr/start fördelas mellan Emit-klubbarna och kan ses som hyra av Emitbricka. De första 10 kr i anmälningsavgiften tillfaller arrangerande klubb.