Om SAKO:s träningar under 1998.

Inför förra året gjordes en planering av träningar med nedanstående motton:

1. Använda de bästa kartorna vi har och undvika klubbstuge-kartorna.

2. Färdig-inritade banor. (Både TSOK och OKS har färgkopiatorer som kopierar till självkostnadspriset 3 kr/a4-karta. Klarar också förstoring)

3. Mer attraktiva arrangemang typ slingor, gemensam start, poäng-ol mm. Uttnyttja tävlingskontrollerna mer. Se vidare förslag på tränings-program.

4. Redan innan säsongen bestämma banläggare och exakt plats (el åtminstone karta) för varje träning. Detta har flera fördelar: Lättare för varje klubb att fixa banläggare (lättare att lova när det ligger flera månader framåt), bättre VOF-info, bra att visa jägarna - inget mer samråd krävs.

5. En riktig resultatlista framställs efter varje träning. Ev gör man någon sammanställning efter med handicap-system. Kanske utser någon segrare.

6. Ingen betalning på träningarna utan man fakturerar i efterhand mellan klubbarna. Och detta gäller bara de 7 ingående klubbarna. Ströklubbar springer gratis. Extra avgift på 10 kr kan tas ut om två kartor används.

Träningarna fram till och med mars bör avslutas vid ställe där man kan komma in och åtminstone värma sig. Helst också duscha. Ovanstående har i stort varit riktlinjer för SAKO-aktiviteter under 1997. På de SAKO-träningar TSOK arrangerade var det följande antal deltagare under 1997:

Feb:32 mars:14 (natt) april:49(kontrollplock inkl VAC) juli:55 aug:35 totalt: 185 delt.

Med en kvalificerad gissning har träningarna lockat i snitt 30-40 deltagare. Jag tror att vi är inne på rätt väg och det är min förhoppning att SAKO-mötet belutar fortsätta på denna väg.

De flesta tävlingar i Västsverige genomförs på skala 1:10,000 och så även de flesta SAKO-träningar. Men ibland används 15,000:dels-kartor vilket går an för långa banan men det är tacknämligt om övriga banor kunde läggas på 10:000-del. Tex med hjälp av förstorande kopiator. Här följer ett arbetsförslag för 1998.

 

Förslag till Götaälvdalskretsens (SAKO:s) trän. o tävlingar-98

Denna sida kommer att finnas på internet under adressen www.tsok.se/inbj/sako98.htm

Sönd 8 feb VSK Skidstugan Starkebo Stefan Jonsson 0521-

Sönd 15 feb TSOK Väneryr-Skidstugan Karleric Fransson 0520-33958

Sönd 22 feb Gipen Hjärtums skidstuga Leif Andersson 0520-550 05

Sönd 1 mars OKF Rödjan Kjell Johansson 0520-44 13 63

 

Tisd 10 mars TSOK Natt Skidstugan Främjandet rakbana Per-Arne Johansson 0520-153 93

Tisd 17 mars TSK Natt Tomas Stigsson 0520-378 27

Tisd 24 mars Gipen Natt Ströms skola Tore Pettersson 0520-530 00

Tisd 31 mars OKS S Hunneberg Nyrud Anders Stålheim 0521-22 14 45

Tisd 7 april OKF Dunnevallen Mats Matsson 0520-44 13 10

Tisd 14 april TSOK Kontrollplockn efter tävling Stenshult Leif Johansson 0520-123 30

Tisd 21 april TSK Slätterna gemensam start Klas Norlenius 0520-746 18

Tisd 28 april VSK 10-mila träning N Björke Jesper Stenström 0521-181 20

 

Tisd 5 maj Gipen SAKO:s ungdomsserie

Tisd 12 maj OK Flundrehof ----------"---------- Rödjan

Tisd 19 maj OK Skogsvargarna --------- " --------- Bergagården

Tisd 26 maj Trollhättans SK --------- " -------- Slätthult

Tisd 2 juni Trollhättans SOK -------- " -------- Skidstugan Thn

 

Tisd 7 juli Gipen Gemensam start Rishageröd Anders Eriksson 0520-576 65

Tisd 14 juli TSOK Slingor gem.start Trollh-Sågbron Per Ivarsson 0520-290 92

Tisd 28 juli VSK Timmervik Mikael Johansson 0521-790 39

Tisd 4 aug TSOK Stenshult Ulf Smedberg 0520-148 75.

Tisd 11 aug OKF Upphärad Kjell Johansson 0520-44 13 63

Tisd 18 aug Gipen Kontrollplockn efter tävling Yngve Nilsson 0520-

Tisd 25 aug VSK Ungdomskavle SkidstuganVbg

Tisd 1 sept OKS Lerdalen Lillsjö-Bladet Gunnar Johansson 0521-22 11 17

Tisd 8 sept VSK Starkebo Jesper Stenström 0521-181 20

Tisd 15 sept TSK Slingor gemensam start Lextorp Patrik Toresson 0520-796 52

 

Fre 20 mars ? GÄM-mästerskap natt

Lörd 29 aug ? GÄM-mästerskap budkavle

Sönd 30 aug ? GÄM-mästerskap dag

Banlängder: 3 km lätt, 5 och 8 km normala (+ 12-14 km tom 1 mars)

Start: 10-12 sönd och 17.30-18.30 tisd

Avgift: 15 kr vuxna och 10 kr för ungdom. faktureras i efterhand för ingående klubbar

 

Per Ivarsson, TSOK

 

 

 

PS Som sagt ovanstående är ett arbets-förslag. Respektive klubb-ansvarige ändrar ev banläggare och kartan så att det passar. Men som sagt försök undvik klubbstuge-kartorna för träningar april och framåt eftersom dessa områden oftast är utsprugna. OBS att senast 24 januari vill undertecknad ha den definitiva banläggaren och kartan.