Träningsorientering 15 juli

Ett TSOK-arrangemang i SAKO:s tisdags-serie.

 

Skärm vägvisar från riksväg 44 mellan Väne-Ryr och Grunnebo.

 

Slinga 1: 2.4 km Gul svårighetsgrad (HD12)

-- "---- 9: 1.9 km Orange ---- " ------- (HD14)

--- " ---15: 2.7 km Violett ----- " -------(svår)

--- " ---21: 1.9 km ---------------- " ------(svårare)

Slingorna är döpta efter första kontrollen på slingan. Dvs slinga 9 består av kontroll 9-14.

 Långa 1+9+15+21 dvs 8.9 km

Mellan 9+15+21 dvs 6.5 km

Korta svår 15+21 dvs 4.6 km

Korta 1+9 dvs 4.3 km

Kort-korta lätt 1 dvs 2.4 km

 Man kan givetvis välja vika alternativ som helst. För de som startar gemensamt springs slingorna i olika ordning. Ordningen är lottad. De som har slinga 21 springer alltid den sist.

Kostnad 10 kr som faktureras klubbvis vid årets slut.

Se inbjudan och resultat också på internet: www.tsok.se/nyheter.htm

Per Ivarsson 0520-29092