Mail 2004-12-06 kl 17.20 från Hans K TSOK
Hej!
 
Tyvärr har jag lyckats dubbelboka mig ikväll och upptäckte det först i ett sent skede.
Jag har pratat med Åke J och han kan förmodligen rycka in och bevaka ungdomsledarnas "intressen".

Den viktiga frågan som jag ser det är att flytta Sako-kavlen till våren. 
Som den legat nu de två sista åren i slutet på aug är det inte bra. 
Ungdomsverksamheten har knappt hunnit börja då. I år så hann vi i TSOK 
bara med en samling på torsdag så var kavlen redan på tisdag. Då är det 
bara de redan "frälsta" som kommer med så kort varsel. Jag pratade även 
med någon från Flundrehov och de hade inte hunnit börja alls!
	
Lägger vi det sist i serien med tisdagstävlingar så blir det en naturlig 
höjdpunkt, en festlig avslutning då även prisutdelning för de individuella tävlingarna 
kan ske.  Då är det antagligen ännu lättare att få med nybörjare att springa kavle 
dessutom när intresset förhoppningsvis är på topp. Anser man att det inte "får plats" 
på våren så tycker jag det är bättre att stryka bort en ordinarie deltävling till 
förmån för kavlen.
Hoppas att ni håller med mig i denna fråga och kan ta upp den på kvällens möte.
	 
 Hälsningar

 Hans Kööhler

	 INTEGRA Engineering AB
	 Nohabgatan 12
	 461 53 Trollhättan
	 Tel 0520-48 55 11
	 Fax 0520-48 55 01
	 070-217 94 18