Mail 2004-11-26 kl 19.51 från Anders Larsson, VSK:

Hej Lasse och Per
Vi har inför nästa säsong lite funderingar från Elitkommittén + Frida och Nisse följande tankar,
jag tror dessa varit uppe för diskussion tidigare år.
	 
Teknikträning
SAKO-träningar på tisdag/söndag, tror vi är det bästa sättet att få bra,
kvalitativ teknikträning på. Men träningen måste ha ett syfte "idag ska
jag tänka extra på..." Syfte och genomgång före skulle kunna ske mailledes, tror jag.
Genomgång efteråt är ju svårare att ta på distans - eller? Om vi skulle sätta upp det
som en aktivitet så finns det en stor risk att vi inte orkar hålla det vid liv så
länge - och det känns alltid tråkigt om man tappar sugen... 
Sen är det ju också en fråga om vem som ska maila ut syftet till dem?
	  
Det har också diskuterats om att "märka" träningarna så man vet i förväg hur träningen är upplagd.
Vi kunde kanske få till att några träningar utses att innehålla träning på visssa OL-moment.

Jag undrar om ni har möjlighet att ta upp detta på Sako-mötet den 6 dec , 
M.V.H Anders L