Från: jonas.gustafsson@gteng.se
Skickat: den 9 november 2004 14:06
Till: Hogedal; Per Ivarsson; jesper.stenstrom@vgregion.se;
mikael.palgrim@telia.com
Kopia: johan.fransson2@comhem.se; alarsson@parker.com
Ämne: Re: Diverse SAKO-dokument för 2005

Hej
Efter att jag la ut en länk på klotterplanket till feedbacken jag samlat in
efter våra DM-tävlingar kom Johan Fransson med ett förslag att SAKO-klubbarna
skulle köpa in an del arrangörsmaterial gemensamt. Det hade delvis varit samma
saker som kommit upp när de hade uppföljning efter Vikingaträffen. Idag är det
väl främst datorer som lånas. Man skulle väl kunna tänka sig att SAKO skulle
kunna ha tex. skyltar, Startklockor, gå fram skyltar, Vägvisningsskyltar,
avspärrningsmaterial, tält...

Det kanske kan tas upp på SAKO-mötet. Man kanske inte behöver blanda in SAKO i
detta utan det kan kanske göras på något annat sätt.

Ha det bra
Jonas G