"Hogedal" <0521-12250@comhem.se> Skrev:

 Tycker att underlagen utgör en bra utgångspunkt för samtal vid årsmötet. Ser
 dock att vi borde fundera lite kring våra
 träningsorienteringar/träningstävlingar. Standarden är ojämn av olika skäl
...
 ibland bara uthängda snitslar ... ibland intryckta banor, elektronisk
 tidtagning ... det börjar bli dags att på något sätt "varudeklarera" - ltså
 enstjärniga träningar kan exempelvis bara vara uthängda snitslar medan
 trestjärninga har tidtagning, elektronisk stämpling osv.
 
 Jag är något förvånad över att vi inte i större utsträckning utnyttjar de
 elektroniska system som vi har investerat i ... vad beror det på ... jobbigt?
 .... krångligt? ... att man inte behärskar tekniken? ... ja oavsett vilket är
 det ett klart resursslöseri. Generellt är det också så att de allra flesta
 klart uppskattar och tycker att träningsorienteringarna har ett mervärde om
man
 kan få sträcktider etc.
 
 Hälsningar
 Lasse