Götaälvdalskretsens (SAKO:s) trän. o tävlingar-2004

OBS förslag 03-11-06
Denna sida finns på internet under adressen www.tsok.se/inbj/sako04.htm
Förutsättningar och målsättning med träningarna: www.tsok.se/pm/sako04.htm
Talet som står på varje rad är antalet deltagare. I framtida datum avses förra året.

Lö 10 jan TSOK Långpass Skidst TSOK      Robert Enbom 0520-260067
Ti 13 jan OKS  Nattcup            Peter Strömdahl 0521-220408
Lö 17 jan VSK  Långpass            Jesper 0521-19210 Staffan
Lö 24 jan TSK  Långpass            Klas Norlenius
Ti 27 jan TSOK Nattcup            Göran Jönsson 0520-97630
Lö 31 jan VSK  Långpass            Staffan Johansson 0520-441363

Sö 01 feb OKS  Bergagården          Thomas Nicklasson 0521-223795
Lö 07 feb VSK  Långpass            Robert 0520-83739 Johan Å
Sö 08 feb OKF  Rödjan             KarlErik Högnert 0520-444235
Ti 10 feb TSK  Nattcup          19  Martina Dahlström 070-9709189
Sö 15 feb Gipen Utby           29  PerArne Johansson 0520-15393
Ti 17 feb TSOK Nattcup          15  Agneta B/Petra J 0520-
Sö 22 feb VSK  Ursand          40  Anders L 0521-460526
Lö 28 feb OKS  Bergagård långpass       Peter Strömdahl
Sö 29 feb TSOK Stenshult         57  Gunnar J/Karleric F 33958

Ti 02 mars VSK  Nattcup Skidst      29  Anders C 0521-14345 Tomas J
Lö 06 mars Gipen Grusgropen Hasteröd-Backamo
Ti 16 mars OKF  Upphärad IP sol +5    30  Mats Matsson 0520-44 13 10
Ti 23 mars OKS  Halleberg sol +5     64  Thomas Niklasson 0521-223795
Ti 30 mars TSK  Slätterna         48  Göran Nord

Ti 06 apr VSK  Timmervik sol +4 blåste  54  Robert 0520-83739 Johan Å
Ti 13 apr TSOK Kontrollplock Skidstugan 95  Leif Johanss 0520-12330
Ti 20 apr TSOK 10-mila-träning N Björke 33  Björn Stenberg 070-632 69 26
Ti 27 apr VSK  Sling-OL VSK-stugan    55  Lasse Hogedal

Ti 04 maj Gipen SAKO:s ungdomsserie 
Ti 11 maj OKF  ---------- " ------
Ti 18 maj TSK  ---------- " ------
Ti 25 maj OKS  SAKO:s ungdomsserie 
Ti 01 jun VSK  ---------- "------- 

On 02 jun VSK  KM-kavle
Ti 08 jun OKS  GÄM-sprint        80  Bert-Olof Larsson 0521-223637
On 09 jun VSK  Park-OL Öxnereds skola  36  Jesper
Ti 15 jun TSOK Sprint          76  Patrik Svantesson
On 16 jun VSK  Poängtävl Starkebo N   25  Tomas J o Anders C
Ti 22 jun Gipen Sprint
On 23 jun VSK  Poängtävl sol Ursand   54  Martin Ivarsson  
Ti 29 jul TSK  Park-OL Slättbergsbanan  53  Hasse Johansson 0520-329 19

Ti 06 jul OKF  Upphärad            Bernt Gustavsson
Ti 13 jul TSOK Slingor Stenshult     65  Per Ivarsson 070-54 29092
5-dagars i Göteborg 19-23 juli
Ti 27 jul TSK  S delen av Slätthultskart 45  Tomas Stigsson

Ti 03 aug VSK  Starkebo Södra      43  Jesper 0521-19210 Staffan
Ti 10 aug OKF  Rödjan Flundrehofs klubbs 42
Ti 17 aug TSOK Främjandet Öresjö     43  Inger/Peter Cederberg0521-711746
Ti 24 aug TSOK SAKO:s Ungdomskavle    90 
Ti 31 aug VSK  Kontrollplockn efter tävl 15  Robert Enbom 0520-83739 

Ti 07 sep OKS  SO Hunneberg       60  Peter Strömdahl 0521-220408
Ti 14 sep VSK  Botered västra      56  Gustav Enander 0521-65612
Ti 21 sep OKF               57  Janne Matsson
Ti 28 sep VSK  Natt Blåsut start kl 19 34  Tommy 0521-16400 Richard

Ti 05 okt OKS  Natt    start kl19     Peter Strömdahl 0521-220408
Ti 12 okt VSK  Natt    start kl 19  21  Jenny 0521-711650 Katarina
Ti 19 okt TSOK Natt-GÄM valfri start 19-20
Ti 26 okt VSK  Natt 

Ti 31 nov VSK  Nattcup Ursandskartan   31 Mikael T 0521-19604 Jonas G
Lö 04 dec OKS  Långpass Bergagården   20 Peter Strömdahl 0521-220408
Lö 11 dec OKF  Långpass Rödjan      11 
Sö 12 dec TSK  Jullöpet         30 Lars Holmstrand      
Ti 14 dec TSOK Nattcup          25 PeterKj 73909 / MartinI 429092
Lö 18 dec VSK  Skinklopp         52 JonasG 0520-80040
Lö 25 dec TSOK Långpass Skidstugan 10.30 13
Sö 31 dec Gipen Sylvesterloppet        

Banlängder: 3 km lätt, 3, 5 och 8 km normala (+ 12-14 km tom 1 mars). 
      OBS att from 2003 har tillkommit en svår 3 km-bana.
      Natt-träningarna har samma banlängder som dagen.
      Långpassen på lördagar 2 tim långt med möjl till gening
Start:   10-12 sönd och 17.30-18.30 tisd. Vid nattcup gemensam start kl 18
      Långpassen på lördagar utspringning 9.30 OBS ny tid!

OKS  GÄM-sprint  tisdagen 8 juni valfri start 17.30-19.00
KungälvGÄM-dag   lördagen 11 sep valfri start 10-11
Gipen GÄM-budkavle söndagen 12 sep TRE man på TVÅ sträckor.
TSOK  Natt-GÄM   tisdagen 19 okt valfri start 19-20

Kretsmöten (förkortningar ka = kallelse med dagordn och pr = protokoll) :
Må 08 mars 19.00 Slätthult S Trollhättan Samråd om marker Jägare+markägare ka pr 2003: ka  pr
Må 05 apr 19.00 TSOK:s skidstuga tävlingsledar/banläggarmöte ungdomsserien ka pr För 2003: ka pr
Må 06 dec 19.00 Kungälv     Årsmöte ka pr För 2003: ka pr