Trollhättans SOK

inbjuder till

Götaälvdalsmästerskapen i nattorientering

onsdagen den 20 oktober 2004

Klasser, banlängder

H75   3,0 km                      H21  8,0 km                       D75  3,0                              D21  6.0

H70   3,0                             H20  6,0                              D70  3,0                              D20  5,0

H65  3,5                              H18  5,5                              D65  3,0                              D18  4,5

H60  4,0                              H16  4,5                              D60  3,5                              D16  4,0

H55  4,5                              H14  3,5                              D55  3,5                              D14  3,0

H50  5,0                              H12  2,5                              D50  4,0                              D12  2,5

H45  5,5                                                                         D45  4,0

H40  6,0                                                                         D40  4,0

H35  6,0                                                                         D35  4,5

 

                                           

Vid färre än tre anmälda vid ordinarie anmälningstids utgång  flyttas till närmast högre/lägre klass

 

ANMÄLAN: Oss tillhanda senast måndagen den 18 oktober 2004 via klubben online eller under adress: TSOK Skidstugan 46158 Trollhättan       Mail  till pi@leissner.se
 Anmälningsavgift från 17 år 80:- 16 och yngre 35:- faktureras i efterhand.

 

EFTERANMÄLAN: Senast tisdagen den 19 oktober kl18.00 via klubben online eller mail pi@leissner.se

 

SAMLING: TSOK:s skidstuga, Strömslund Trollhättan.

 

§START: Första start kl. 19.00. Avstånd till start  100 m. Alla klasser är lottade men starttiden är rekommenderad. Om Du kommer till Din starttid får Du starta då annars får Du vänta in till det blir en ledig starttid på Din bana, dvs en annan person som inte startar eller tills alla startat på banan.

 

KARTA: Skala 1:7.500, ekv. 3-4  m.  Digitaltryck år 2004.

 

TERRÄNG: Terrängtyp – Stigrikt friluftsområde. Kupering  normal.

.Framkomlighet – god.

Stämpelmetod: Sportident.

Kontroller: Markerade med reflexer

Service: Varmdusch  inomhus ,servering.

 

Priser: GÄM-plaketter till segrare.

 

TÄVLINGSLEDNING:

Tävlingsledare: Hasse Johansson       0520-32919.

Banläggare: … Ulf Smedberg             0520-14875.                                           

Upplysningar:  TSOK:s kansli             0520-429040.

                           Per Ivarsson                 070-5429092.