Kraftprovet-fredag den 16 juli 1999

Nu endast efteranmälan på tävlingsdagen senast en timme före start

Trollhättans SOK & Trollhättans IF

SLUSSPROVET MINIPROVET
fredag 16 juli -99Klass Distans Lopp Avg. Efteranm.
1 Herrar 11600 m Kraftprovet 120 kr 180 kr
2 Damer 11600 m Kraftprovet 120 kr 180 kr
3 Damer och Herrar 6000 m Slussprovet 100 kr 150 kr
4 Pojk. 15-16 år 2600 m Miniprovet 60 kr 80 kr
5 Flick. 15-16 år 2600 m Miniprovet 60 kr 80 kr
6 Pojk. 13-14 år 2600 m Miniprovet 60 kr 80 kr
7 Flick. 13-14 år 2600 m Miniprovet 60 kr 80 kr
8 Pojk. 11-12 år 2600 m Miniprovet 60 kr 80 kr
9 Flick. 11-12 år 2600 m Miniprovet 60 kr 80 kr
10 Pojk. 10 år och yngre 2600 m Miniprovet 60 kr 80 kr
11 Flick. 10 år och yngre 2600 m Miniprovet 60 kr 80 kr
Klass 1 herrar och klass 2 damer 11600 m är ett styrkeprov som samlar såväl elit som motionärer.
Klass 3 för både damer och herrar 6000 m och där vi hoppas att många kommer utklädda och spexar.

Max. tid 55 min. De roligast utklädda belönas med extrapriser.

För de yngsta flickorna och pojkarna. 2600m. Här finner vi de blivande stjärnorna och de allra största kämparna.

Klass 8, 9, 10, 11 Miniprovet 13.30
Klass 4, 5, 6, 7 Miniprovet 14.00
Klass 3 Slussprovet 14.35
Klass 1, 2 Kraftprovet 16.05
Alla erhåller en minnesmedalj vid målgång.

 


Vi vill att du anmäler dig enligt följande nedan,
med namn, fullständig adress, födelseår, klass och ev.
förening på postgiro 496 38 43-0, "Kraftprovet".
Anmälan oss tillhanda senast den 6 juli 1999

Efteranmälan endast tävlingsdagen vid Älvhögsborg
senast 1 timme före start mot förhöjd avgift.

E-mail: info@tsok.se.

Klicka på postgirokortet för att få det i normal storlek