Inbjudan

16 Juli 2004

 

KRAFTPROVET    11600 m   Start Kl. 16.05

Klass 1
Klass 2
Herrar
Damer
150 kr
150 kr

 

 

 

SLUSSPROVET      6000 m    Start Kl. 14.35

Klass 3 Öppen för alla 150 kr

 

MINIPROVET      2600 M     60 kr

Klass 4 P16 födda 1988-89 Start kl 14.00

Klass 5 F16 födda 1988-89 Start kl 14.00
Klass 6 P14 födda 1990-91 Start kl 14.00
Klass 7 F14 födda 1990-91 Start kl 14.00
Klass 8 P12 födda 1992-93 Start kl 14.00
Klass 9 F12 födda 1992-93 Start kl 14.00
Klass 10 P10 födda 1994-95 Start kl 13.30
Klass 11 F10 födda 1994-95 Start kl 13.30


KNATTEPROVET        800 m   Start Kl. 13.00

Klass 12    U-8      födda 1996 och senare    60 kr

Knatteprovet är en nyhet för flickor och pojkar, 8 år och yngre och de springer 800 m. Ingen tidtagning, men alla får medalj.

 
Anmälan med namn, adress, födelseår, klass och ev. förening på postgiro 496 38 43-0 senast 2 juli 2004 TSOK kansli Skidstugan  461 58 Trollhättan.  Frågor:

Harry Lindell

0520-19604 Hem

070 30 196 04 Mobil


 

 

Efteranmälan:

Endast tävlingsdagen vid Älvhögsborg senast 1 timme före start. Kraftprovet och Slusprovet kostar då 220:- Miniprovet och Knatteprovet 100:-

Omklädning och startkuvert vid Älvhögsborg från kl 10 tävlingsdagen