Kraftprovet-fredag den 19 juli 2002

Trollhättans SOK & Trollhättans IF

SLUSSPROVET MINIPROVET
fredag 18 juli 2003


 

Klass

Distans

Lopp

Avg.

Efteranm.

Klass 1 herrar och klass 2 damer 11600 m är ett styrkeprov som samlar såväl elit som motionärer.

1

Herrar

11600 m

Kraftprovet

150 kr

220 kr

2

Damer

11600 m

Kraftprovet

150 kr

220 kr

3

Damer och Herrar

6000 m

Slussprovet

150 kr

220 kr

4

Pojk. 15-16 år

2600 m

Miniprovet

60 kr

100 kr

5

Flick. 15-16 år

2600 m

Miniprovet

60 kr

100 kr

6

Pojk. 13-14 år

2600 m

Miniprovet

60 kr

100 kr

7

Flick. 13-14 år

2600 m

Miniprovet

60 kr

100 kr

8

Pojk. 11-12 år

2600 m

Miniprovet

60 kr

100 kr

9

Flick. 11-12 år

2600 m

Miniprovet

60 kr

100 kr

10

Pojk. 10 år och yngre

2600 m

Miniprovet

60 kr

100 kr

11

Flick. 10 år och yngre

2600 m

Miniprovet

60 kr

100 kr

Klass 3 för både damer och herrar 6000 m och där vi hoppas att många kommer utklädda och spexar.

Max. tid 55 min. De roligast utklädda belönas med extrapriser.

Miniprovet är för de yngsta flickorna och pojkarna. 2600m. Här finner vi de blivande stjärnorna och de allra största kämparna.

Klass

10, 11

Miniprovet

13.30

Alla erhåller en minnesmedalj vid målgång.

Klass

4, 5, 6, 7, 8, 9

Miniprovet

14.00

Klass

3

Slussprovet

14.35

Klass

1, 2

Kraftprovet

16.05


Vi vill att du anmäler dig enligt följande nedan,
med namn, fullständig adress, födelseår, klass och ev.
förening på postgiro 496 38 43-0, "Kraftprovet".
Anmälan oss tillhanda senast den 7 juli
OBS att om Du betalar via internet glöm inte att ange för vem Du betalar dvs klass och namn !
Efteranmälan endast tävlingsdagen vid Älvhögsborg
senast 1 timme före start mot förhöjd avgift.
E-mail: info@tsok.se.
Klicka på postgirokortet för att få det i normal storlek